Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
veel ontvangen, als 'tkleinste gemeene veelvoud van
1%, 2 y, en 11% is. Hoe veel komt ieder van de jongens en
meisjes toe?
16. Iemand kocht een stuk weideland, dat 1440 el in o m-
tre k was, tegen 525 gulden per bunder. Hoe veel gulden moest
hij er voor betalen, als de breedte het vijfde deel van de
lengte was ?
17. Een winkelier ontving 1000 pond winkelwaren, name-
lijk koffij en thee, doch 2\ maal zoo veel onsen thee als pon-
den koffij. Hoe veel gulden kostte de koffij meer dan de thee,
zoo de prijs van 't pond thee 2% gulden , en van 't pond kof-
fij 15 stuivers was?
18. Van eene meetkundige evenredigheid staat de eerste
term tot den t w e e d e n als 1 tot 4, en 't verschil tusschen den
eersten en vierden term is 450. Hoe veel is de som van
de termen dezer evenredigheid, zoo de derde term 8 maal
zoo groot is als de eerste?
19. Van zeker kapitaal is 't% deel en 1200 gulden even
veel als 't deel en 1075 gulden. Tegen hoe veel percent
in 'tjaar moet het bedoelde kapitaal uitgezet worden, om in
8 maanden 187 V^ gulden rente op te brengen?
20. Voor 2pond thee en 4 pond koffij betaalde vrouw
Schuur 9 gulden en 12 V2 cent, terwijl hare buurvrouw voor 5
pond koffij en 1 V^ pond thee 7 gulden en 15 stuivers betaalde-
Hoe veel gulden kostte 3 pond thee meer dan 6 pond koffij ?
21. Landman de Boer verkocht eene weide, die 1210 el in
omtrek was, tegen 375 gulden het bunder. Hoe veel gulden
ontving hij er voor als de lengte 125 el meer was dan 't v ij f-
v 0 u d der breedte ?
22. Een winkelier ontving aan thee, koffij en tabak te zamen
750 pond. Hoeveel pond heeft hij van ieder ontvangen als hij
1 y^ maal zoo veel t a b a k als t h e e , en 3 % maal zoo veel
onsen thee als ponden koffij ontvangen heeft?