Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
299. Een landbouwer verkocht eene partij rogge tegen 225
gulden het last. Indien men de mudden, waaruit de partij be-
stond, optelt bij de guldens, die zij opgebragt hebben, dan be-
komt men tot som 510. Uit hoe veel last bestond de partij?
300. A heeft 300 gulden en verdient wekelijks 3 gulden
meer dan hij uitgeeft. B daarentegen heeft 1000 gulden, doch
verteert wekelijks 4 gulden meer dan hij verdient. Na hoe veel
weken zullen zij even veel hebben?
301. A heeft van zekere som ontvangen het 5de deel en
500 gulden, B van de rest de helft en 250 gulden, terwijl
C de overige 1100 gulden ontvangen heeft. Hoe veel gulden
hebben A en B ieder ontvangen ?
302. Twee jongens hebben te zamen zoo veel knikkers als
'tkleinste gemeene veelvoud is van 10% eu
12. Indien men 't verschi 1 in de som hunner knikkers deelt,
dan bekomt men tot quotient den grootsten gemeenen
deeler van 21, 56 en 350. Hoe veel knikkers heeft ieder?