Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
mud boekweit verkoopt, hoe veel gulden kan hij daarvoor dan
ontvangen ?
268. Toen een jongen op de kermis het vijfde deel van zijn
geld verspeeld had, gaf hij van de rest het derde deel uit aan
kleinigheden, waarna hij nog 2 gulden over had. Met hoe veel
geld is de jongen op de kermis gekomen ?
269. In een logement staat eene tafel, die 6Vg el lang en
IV^ el breed is. Hoe veel dobbelsteentjes van S^g vierkante
duim 'oppervlakte ieder kunnen naast elkander op die tafel
gelegd worden ?
270. A moet aan B betalen 855 gulden contant, 525 gulden
over 4 maanden, 1620 gld. over 5 maanden en 600 gld. over
7 maanden. Indien A met zijnen crediteur overeen komt, om
al deze sommen gelijktijdige te betalen, wanneer kan zulks dan
plaats hebben zonder iemands schade ?
271. A en B hebben te zamen handel gedreven. A heeft
voor den tijd van IV^ maand 4800 gulden ingelegd en B zekere
som voor den tijd van 8 maanden. Hoe groot was *t kapitaal
van B, als A \ van de winst ontvangen heeft?
272. Twee personen, die wij Jan en Willem zullen noemen,
reisden van A naar B. Jan vorderde elk uur 4% mijl, ter-
wijl Willem elk uur 5250 el vorderde. Indien Jan V^ uur vroe-
ger op reis is gegaan dan W'illem, hoe lang moest deze dan
reizen, om Jan in te halen ?
273. Een graanhandelaar verkocht eene partij rogge , met
eene winst van 11'/^ gulden op 't last, voor 1060 gulden.
Indien hij de partij voor 940 gulden verkocht had, dan zou hij
even veel verloren hebben als hij nu gewonnen heeft. Uit
hoe veel mud bestond de partij ?
274. Iemand verruilde 250 pond thee, van gulden het
pond, tegen tabak en koffijboonen. Indien 't pond koffijboonen
15 stuivers en 't pond tabak 60 cents kostte, hoe veel pond
tabak en koffijboonen kon hij dan ontvangen, als hij 4 maal
zoo veel ponden koffijboonen als tabak verlangde?
275. Van twee getallen, die te zamen 1025 zijn, is 't vijf-