Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
kleinste gemeene veelvoud van 21%, 30 en 67'/j.
Bereken nu eens, welk getal hier, op 't minst genomen, be-
doeld wordt.
260. A heeft 18% en B 6% gulden. Indien A wekelijks
6 y^ en B 5V^ gulden verdient, wanneer zullen zij dan even
veel hebben, als B wekelijks 2 en A 5 % gulden uitgeeft?
261. Adolf en Hendrik hebben te zamen zoo veel gulden in
de spaarbank als de grootste geQ)eene deelor is van 375, 900
en 3975. Indien Hendrik,er 14 gulden uithaalt, dan heeft hij
er nog 3 maal zoo veel in als Adolf. Hoe veel pulden heeft
ieder er in ?
262. Een winkelier kocht eene party thee tegen 5% gul-
den de 2'% pond. Het % gedeelte verkpcht hij tegen 2% en
de rest tegen 2 gulden het pond. Hoe zwaar woog de partij,
als de winkelier er 131gulden op gewonnen heeft?
263. Vier el katoen staat in prijs gelyk met 2 % el linnen,
en 31'% el linnen kost even veel als 2% el laken. Hoe veel
gulden kost nu 40 el katoen, 50 el linnen en 4 ,el laken te
zamen, zoo de prys van 2'% el katoen 12'% stuiver is?
264. Iemand heeft in zyne geldbeurs eene waarde, waarvan
't vijfde deel en 3V^ gulden even ve^l is als 't derde deel min
3% gulden. Hoe veel laken van 6'% gulden de el kan hij
koopen voor 't derde deel der waarde, welke in zijne beurs is?
265. In de school van den onderwijzer V. hangt voor de
hoogste klasse een bord, dal 1% el hoog en 6 el in omtrek
is, terwijl het bord, dat voor de laagste klasse gebruikt wordt,
5 % el in omtrek en 1 % el breed is. Hoe veel verschillen die
borden in oppervlakte?
266. A heeft van zeker kapitaal in 7 '/2 maand even veel in-
trest getrokken als B van 6400 gulden, tegen 5 percent in
'tjaar, in 9 maanden. Hoe groot was 't kapitaal van A, dat
tegen 4% percent in'tjaar uitstond?
267. Vijf mud boekweit en 7'4 mud rogge kosten 76%
gulden, en 5 mud rogge en 7'4 mud boekweit 75 gulden en
12% cent. Indien een landbouwer nu 25 mud rogge cn 20