Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
254. Toen 3 pond thee in prijs gelijk stond met 8 pond
koffij, ontving een winkelier voor 20 pond kof^ en 12 Vj pond
thee juist 40 gulden. Eene maand later, toen 'tpond kof^ 5,
en 'tpond thee 25 cents meer kostte, kocht vrouw Goed-
hart 25 pond kof^ en .10 pond thee. Indien zij de th ee met
rijksdaalders en de koffij met guldens betaald heeft,
hoe veel geldstukken heeft zij dan te zamen betaald ?
255. Als men van zeker kapitaal het % deel en 500 gul-
den, tegen 4% percent in 'tjaar, voor den tijd van 7 maand
op intrest uitzet, dan kan men 150 gulden rente ontvangen.
Tegen hoe veel percent in 'tjaar moet het bedoelde kapi-
taal uitgezet worden, om er in 8 maanden 250 gulden rente
van te kunnen trekken?
256. Van een stuk laken, dat 72*% el lang was, kocht A
5 palm meer dan 'tvijfde deel, en B van de rest 4 el
en 3% palm minder dan 't vierde deel. Indien A 18 gul-
den meer moest betalen dan B, voor hoe veel gulden heeft
dan ieder gekocht ?
257. Toen 5 el lianen 25 cents meer kostte dan 8 el katoen,
ontving een koopman voor 25 el katoen en 20 el linnen te
zamen 15 gulden en 25 cents. Hoe veel stuivers kostte toen
de el van iedere stof?
258. Een veehandelaar nam voor den tijd van 5 maanden
4500 gulden op intrest, tegen 4% percent in 'tjaar. Daar
hij echter, door ongelukkigen handel, niet in staat was, het
kapitaal op den bepaalden tijd af te lossen, verzocht hij zynen
crediteur om het nog eenigen tijd te mogen houden, 't welk
deze hera toestond, onder voorwaarde, dat hij, van dien tijd af,
van de 100 gulden maandelijks 62'/j cent rente zoude be-
talen. Indien de veehandelaar na eenigen tijd aan kapitaal en
intrest 1881 rijksdaalders terug betaald heeft, hoe lang heeft
hij dan het geld ter leen gehad?
259. Wanneer men zeker getal door 18, 45, 60 of 125 deelt,
dan blijft er in de deeling niets over, doch deelt men dat ge-
tal door 720 , dan is de rest der deeling gelijk aan 't