Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
even veel als 't®/,2 gedeelte en 500 gulden. Hoe veel intrest
kan 'tbedoelde kapitaal, tegen Sy^ percent in 'tjaar, in 7'/j
maand opbrengen?
240. Een landbouwer verkocht eene partij erwten tegen 375
gulden het last, en werd betaald met rijksdaalders en guldens.
Indien de partij 15 mud meer geweest ware, dan zou de koo-
per juist 500 gulden hebben moeten betalen. Hoe veel geld-
stukken heeft de landbouwer te zamen ontvangen, als de koo-
per 41 rijksdaalders meer dan guldens in betaling gegeven
heeft?
241. Een schipper kocht eene lading aardappelen tegen 3
gulden de mud, en betaalde 200 rijksdaalders en zóó veel gul-
dens als hij mudden kocht. Tegen welken prijs per mud heeft
hij ze verkocht, als zijne winst juist 150 gulden bedroeg ?
242. Vijf pond thee en 7 Vj pond koffij kosten 18 gulden en
12cent, terwijl 5 pond koffij en 7 J^ pond thee 22J/2 gul-
den kosten. Bereken nu eens, hoe veel gulden 3 pond koffij
en 1 pond thee te zamen kosten.
243. Van eene opklimmende rekenk. reeks is de eerste term
7 5 en 't getal termen duizend. Indien de reden gelijk is aan
'tkleinste gemeene veelvoud van IZ'/^, 15 en 18^^,
hoe veel bedragen dan de termen dezer reeks te zamen ?
244. Een rentenier zette voor den tijd van 9 maanden zeker
kapitaal op intrest uit, tegen é'/^ percent in 'tjaar, en ont-
ving aan kapitaal en intrest 6616 gulden terug. Hoe veel in-
trest kan 't bedoelde kapitaal, tegen Sy^ percent in 'tjaar,
in maand opbrengen?
245. Iemand nam uit eeu zak met geld eerst het zesde
deel, daarna van de rest het derd e deel, toen van de ove-
rige waarde het vie rde deel, en eindelijk van de som, welke
toen nog in den zak was, 200 gulden meer dan de helft,
waarna er nog juist 1000 gulden in bleef. Hoe veel gulden
was er eerst in den zak ?
246. Een winkelier verkocht eene partij koffijboonen met
eene winst van 30 gulden. Indien hij de helft en 10 pond ver-