Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
kocht had vaa eene soort, die per pond 8 stuivers meer
kostte, dan zou hij 1250 gulden hebben moeten betalen. Be-
reken nu eens , hoe veel rijksdaalders hij betaald heeft.
225. Een landbouwer heeft 2 haverkisten, die te zamen 18%
mud kunnen bevatten. De grootste kist is van binnen 2 % el
lang en 7'/^ palm wijd, terwijl de kleinste 1,875 el lang en
8 palm wijd is. Hoe veel verschillen die haverkisten in diepte,
als de inhoud van de eene tot dien van de andere staat als
3 tot 4/2?
226. A, B en C kunnen zeker werk verrigten in 5 dagen,
en B en C in 7 dag. C verdient dagelijks 80 cents, en B 20
cents meer dan A. Indien zij dit werk gezamenlijk verrigten,
en er 15 gulden aan verdienen, d) hoe veel komt dan ieder van
de verdiende som toe, en 5) in hoe veel dagen had ieder dit
werk alleen kunnen doen?
227. Een kweekeling werd door zijn onderwijzer opgegeven
om 'tkleinste getal te berekenen, dat, door 24, 36, 42, 60
of 90 gedeeld, niets, doch door 1200 gedeeld, 1080 tot
rest geeft. Welk getal moest de kweekeling tot antwoord be-
komen?
228. Van zekere meetk. evenredigheid staan de eerste en
tweede term tot elkander als 5 tot 16, terwijl 'tverschil
tusschen den derden en vierden term 110 is. Welke is
die evenredigheid, als de eerste term 8 maal in den der-
den bevat is ?
229. Als een koopman 3 stukken linnen verkoopt tegen 70
cents de el, dan wint hij 24'% gulden, terwijl zijne winst 18
gulden en 37'% cent bedraagt, als hij ze per el tegen IS'/j
stuiver verkoopt. Indien de stukken in lengte tot elkander staan
als 7'/j) 8 en 9, hoe lang is dan ieder stuk?
230. Een grootvader en zijn kleinzoon verschillen zoo veel
jaren als 'tkleinste gemeene veelvoud is van 1 > 8% en
10, en zoo zij nog 5 jaren leven, dan staan hunne jaren tot
elkander als 4 tot 1. Hoe oud is ieder?
231. A heeft 25 en B 40 gulden. A verdient wekelijks 6%