Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
intrest uitzet, dan beloopt de rente in 8 maanden 225 gulden
meer dan wanneer men de bedoelde som tegen 3% percent in
'tjaar uitzet. Tegen hoe veel percent in 'tjaar moet het be-
doelde kapitaal uitgezet worden, om er in maand 421 %
gulden van te kunnen trekken?
193. Van zekere breuk zijn teller en noemer te zamen 100.
Indien men den teller met 9 vermeerdert en den noemer
met 9 vermindert, dan is de breuk gelijk aan Welke
breuk wordt hier bedoeld?
194. A, B en C handelden in compagnie. A en B legden
in 4000 gulden, B en C 10 000 gulden en A en C 9000 gul-
den. Van de winst ontving C 280 gulden meer dan A en B
te zamen. Hoe veel gulden heeft ieder van de winst ontvangen?
105. Iemand koopt 2 stukken linnen, die in lengte tot elk-
ander staan als 3 tot 4. 't Kleinste stuk kost 12 en 't groot-
ste 15 stuivers per el. Hoe lang is ieder stuk, als ze te zamen
60 gulden kosten?
196. Eene el linnen kost 15 cents meer dan ééne el katoen,
en 8 el katoen staat in prijs gelijk met 5 el linnen. Bereken
nu eens, hoe veel gulden 10 el katoen en 12'% el linnen te
zamen kosten.
107. Als men 't getal knikkers van Jan door 3% en 6%
deelt, en de quotienten bij elkander optelt, dan bekomt men tot
som het kleinste gemeene veelvoud van 5, en 8'/^. Moe
veel knikkers heeft Jan ?
108. Albert en Willem hebben te zamen 75 gulden in de
spaarbank. Indien Albert er nog 9, en Willem 16 gulden in-
brengt, dan staan hunne guldens tot elkander als 2 tot 3.
Hoe veel gulden heeft ieder in de spaarbank ?
199. Koopman W. heeft 2 stukken laken, die te zamen 84
el en 3% palm lang zijn. Indien'tkleinste stuk 5, en 'tgroot-
ste 6 gulden per el kost, hoe veel gulden kost dan ieder stuk,
zoo't grootste 1% maal zoo lang is als't kleinste?
200. A bezit 125000 gulden, en B 7500 gulden. Indien
A jaarlijks 750 en B 1250 gulden verdient, kunt gij dan be-