Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
en 6 mud boekweit 59% gulden, en zijn buurman voor 5 mud
rogge en 5 mud boekweit 60 gulden. Hoe veel gulden kostte
de mud van elke graansoort?
167. Van zekere som gelds kan men gedurende 10 weken
dagelijks 15 stuivers uitgeven. Gedurende hoe veel dagen kan
men er wekelijks 2gulden van uitgeven?
168. Als men zeker kapitaal tegen 5 percent in 't jaar op
rente uitzet, dan ontvangt men jaarlijks 156% gulden intrest
meer dan men zou kunnen ontvangen, wanneer het tegen 3%^
percent in 'tjaar uitstond. Tegen hoe veel percent in't jaar
moet het bedoelde kapitaal uitgezet worden, om er in 8 maan-
den 375 gulden intrest van te kunnen trekken?
169. A, B en C hebben 1625 gulden zoodanig te deelen,
dat B, op 125 gulden na, 2 maal zoo veel bekomt als A. In-
dien C 2 maal zoo veel toekomt als B, en nog 250 gulden,
hoe veel gulden komt ieder dan toe?
170. Een knecht verhuurde zich bij een boer, onder voor-
waarde, dat hij 75 gulden loon en 2 paar nieuwe laarzen in
'tjaar zoude verdienen. Toen de knecht 7% maand bij den
boer gediend had, vertrok hij met toestemming van den boer, en
ontving toen 56% gulden loon zonder laarzen. Bereken nu
eens, op hoe veel gulden het paar laarzen gerekend werd.
171. Een winkelier kocht koffij, thee en suiker, te zamen 775
pond. Hoe veel pond kocht hij van ieder, als er 125 pond
koffij meer dan thee en 100 pond thee meer dan suiker was?
172. Als men zeker stuk laken verkoopt tegen 6 % gulden
de el, dan wint men 46% gulden, doch verkoopt men het
tegen 5%^ gulden de el, dan is de winst 28 gulden en 12 V^
cent. Men vraagt naar de lengte van 't stuk en naar den inkoop
per el.
173. Eene som van 23%^ gulden moet onder 5 mannen en
3 vrouwen zoo verdeeld worden, dat 3 mannen en 2 vrouwen
15 gulden bekomen. Hoe veel hebben de mannen meer te ont-
vangen dan de vrouwen ?
174. A en B koopen te zamen voor 2500 gulden thee, doch