Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
't pak kleêreii, en 3 maanden later, toen hij in 't huwelijk trad,
betaalde zijn heer hem 60 gulden loon. Op hoe veel gulden
werden de kleedingstukken gerekend ?
159. Van eene partij thee, ingekocht tegen 240 gulden de
100 pond, werd het vierde deel verkocht tegen 52 stuivers
het pond, het derde deel tegen 2 gulden en 70 cents het
pond, en de rest tegen 3 gulden het pond, waardoor er 144
gulden op de partij gewonnen werd. Hoe veel pond was er?
160. Er zijn 2 getallen, die tot elkander staan als 3 tot 8.
Als men 'tkleinste met 5 en 'tgrootste met 1V^ ver-
menigvuldigt , en de komende producten bij elkander optelt ,
dan bekomt men tot som 3125. Welke zijn de bedoelde ge-
tallen ?
161. Een graanhandelaar verkocht eene partij rogge, met
eene winst van 140 gulden en 62 Vj cent, tegen 6% gulden
de mud. Indien de verkoop van de partij 46% gulden min-
der geweest ware, dan zou de winst juist 4% percent bedra-
gen hebben. Uit hoe veel mud bestond de partij ?
162. Een ambtenaar heeft een jaarlijksch inkomen van 1225
gulden, en geeft maandelijks 50 gulden uit. In hoe veel jaar
kan hij zoo doende een kapitaal overhouden, dat in 8 maanden,
tegen 6% percent in 'tjaar, 125 rijksdaalders intrest opbrengt?
163. Iemand heeft 2 stukken laken, die in lengte tot elkan-
der staan als 2tot Sy^. 't Kleinste stuk kost per el
5%, en 'tgrootste 3% gulden. Hoe lang is ieder stuk,
als ze te zamen 281gulden kosten?
164. Drie kooplieden, die wij A, B en C zullen noemen ,
hebben met gemeenschappelijken handel gewonnen 1162% gul-
den. Van deze winst komt B 6 gulden en 25 cents toe tegen
A 3 gulden en 15 stuivers. Hoe veel gulden komt ieder van
de winst toe, als C 1maal zoo veel moet hebben als B ?
165. Van twee getallen, die tot elkander staan als 2 tot 5,
is't achtste deel van 'tgrootste 7 m®®' 'lan 'tvierde
deel van 't kleinste. Welke zijn die getallen ?
166. De landbouwer van der Kam ontving voor 4 mud rogge