Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
percent zou hij verloren hebben, indien hij 't linnen tegen 7'/2
stuiver de el verkocht hadde?
150. Van een stuk laken werd het vierde deel verkocht
tegen 4'/^ gulden de el, en de rest tegen gulden de el
voor 178 gulden en I2V2 "ent. Hoe lang was 'tstuk?
151. Een goudsmid heeft 5 ons zuiver of fijn goud, 7
ons van 800 deelen fijn, en 25 lood van 700 deelen fijn. Van
welk gehalte zal hij bekomen, als hij 't genoemde goud bij elk-
ander in de smeltkroes doet?
152. Een winkelier heeft 250 pond thee van 48 stuivers het
pond, en 150 pond van eene betere soort. Als hij deze soorten
door elkander mengt, dan kost het pond juist 2 gulden en 70
cents. Hoe veel gulden kost 6'/^ pond van de duurste soort
meer dan 7/2 van de goedkoopste?
153. Als men zeker getal door Sy^ deelt, dan bekomt men
tot quotient den grootsten gemeenen deeler van 120,
640 en 1000. Welk product bekomt men, als men 't bedoelde
getal met IV3 vermenigvuldigt?
154. Drie kooplieden, die wij A, B en C zullen noemen ,
leggen te zamen 4800 gulden in den handel, doch A 300 gul-
den minder, en C 600 gulden meer dan B. Indien zij 6'/^
percent winnen, hoe veel gulden komt dan ieder van de winst
toe?
155. Hoe veel laken, van 6 gulden de el, kan men koopen
voor de som, waarvan 't zesde deel en 12'/j gulden even
veel is als 't vijfde deel en 10 gulden?
156. Van een regthoekig stuk land, dat 1000 el in omtrek
is, bedraagt de lengte 25 roeden meer dan de breedte. Hoe
groot is dit stuk ?
157. Eene som van 4062% gulden moet onder 4 personen
zóó verdeeld worden , dat ieder volgende 1 maal zoo veel
bekomt als de voorgaande. Hoe veel gulden komt ieder toe?
158. Een knecht verhuurde zich bij een heer, onder beding,
dat hij jaarlijks zoude verdienen 110 gulden en een pak klêeren.
Toen de knecht 5 maanden in dienst geweest was, ontving hij