Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
nigvuldigt en er dan nog 10 bij optelt, dan bekomt men't k le i n-
ste gemeene veelvoud van IZj/j, 16% en 20. Hoe
veel knikkers heeft Willem?
142. Een aannemer heeft aan zeker werk eene som verdiend,
waarvan 't % gedeelte en 125 rijksdaalders even veel is als
't % gedeelte en 125 gulden. Hoe veel intrest kan de ver-
diende som, tegen pereent in 'tjaar, in 8 maanden op-
brengen ?
143. Van zeker kapitaal is'ta oh t ste deelen 250 gulden
even veel als 't vijfde deel min 200 gulden. Tegen hoe veel
percent in 't jaar moet dat kapitaal uitgezet worden, om er in
75/2 maand 168% gulden rente van te kunnen trekken?
144. Van eene opklimm. rekenk. reeks is de som 44432%.
Indien de eerste term 2% en 't getal termen 481 is, hoe veel
is dan 't verschil tusschen den eersten en laatsten term, en
welke is dan de reden ?
145. Hoe lang moet 12 750 gulden, tegen 4'% percent in
'tjaar, op rente uitstaan, om 7 J/j gulden intrest meer op te
brengen dan 6000 gulden, tegen 5 percent in 'tjaar, in 15
maanden opbrengt?
146. Van 6% last rogge, ingekocht tegen 6'% gulden de
mud, werd het % gedeelte verkocht voor 960 gulden, en de
rest tegen zulk een prijs, dat de winst op de geheele partij 4
percent bedroeg. Tegen welken prijs per mud is de rest ver-
kocht ?
147. Een graanhandelaar heeft in zijn geldzak rijksdaalders
en guldens, te zamen 550 stuks. Hoe veel mud rogge, van 187
gulden het last, kan hij voor de genoemde geldstukken koopen,
als er 50 rijksdaalders meer zijn dan guldens?
148. Over 10 maanden moet A aan B betalen 2500 gulden.
Indien hij over 4 maanden reeds 1000 gulden betaalt, hoe lang
kan hij dan nog de overige 1500 gulden houden, zonder zich
zelven noch zijnen crediteur schade te doen?
149. Iemand verkocht 75 el linnen, met eene winst van 12 J/^
percent, voor 12 rijksdaalders en 15 kwartguldens. Hoe veel