Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
375 gulden kostte, 300 pond van 3% gulden inkoop de 6/^
pond, en verkocht toen de gemengde hoeveelheid, met eene
winst van 8 percent en 12 stuivers, tegen 5^^ gulden de 7*/,
pond, Hoe zwaar was de eerstgenoemde partij?
133. A, B en C hebben een werk aangenomen, dat A in
25, B in 40, en C in 37'/^ dag gereed kan maken. Indien zij
gezamenlijk werken tot de arbeid verrigt is, hoe veel komt dan
ieder van de verdiende som toe, als die 55 gulden is?
134. Van eene rekenkundige reeks, die uit 40 termen be-
staat, is de som 1322*/^. Hoe groot is 't verschil tusschen
eiken voorgaanden en volgenden term , als de laatste terra
55 is?
135. De eerste term eener opklimmende rekenk. reeks is 2
en de reden 't getal termen 61 is, hoe veel be-
draagt dan hunne som?
136. A kan zeker werk verrigten in 24 dagen en B in 25.
Als A nu eerst 6 dagen werkt, hoe lang zal B dan nog moeten
arbeiden, om 't werk voltooid te krijgen ?
137. Een schooljongen, die eenige getallen van 4 cijfers moest
optellen, schreef de gedeeltelijke sommen, die ieder uit 3 cij-
fers bestonden, voluit, waardoor hij 159118111125 be-
kwam. Hoe groot was de som der bedoelde getallen ?
138. Van zeker kapitaal is 't zesde deelen 100 gulden
gelijk aan 't vijfde deel min 60 gulden. Hoe veel intrest kan
't bedoelde kapitaal, tegen SV^ percent in 'tjaar, in 7 ^ maand
opbrengen ?
139. Van eene rekenk. reeks is de eerste term 2% en de
laatste 180. Indien de som der termen 21687^^ is, welke is
dan de reden ?
140. Vrouw Veldkamp kocht 2 V^ pond thee van x gulden
het pond. Indien zij er nog 1l'Ü gekocht had van
eene soort, die per pond 10 stuivers meer kostte, dan zou zij
lOy gulden hebben moeten betalen. Hoe veel kostte het pond
van de gekochte soort?
141. Indien men 't getal knikkers van Willem met 6 verme-
5*