Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
123. Toen iemand op de kermis het vijfde deel en
gulden van zijn geld had uitgegeven, had hij nog juist het
derde deel en 2y^ gulden over. Met hoe veel gulden was
hij naar de kermis gegaan?
124. A heeft van 7500 gulden, tegen 4 percent in 'tjaar,
75 rijksdaalders intrest ontvangen, en B van zekere som, tegen
5 percent in 'tjaar, 625 gulden. Hoe groot was 't kapitaal
van B, dat 2 maal zoo lang op rente heeft uitgestaan als dat
van A ?
125. Eene partij thee, waarvan 't vijfde deel en 31%
pond even zwaar was als 'tvierde deel, werd met eene winst
van 10 percent verkocht. Tegen welken prijs is 't pond verkocht,
ais 'tbedrag van den in- en verkoop 3281J/^ gulden was?
126. Willem is 60 jaar jonger dan zijn grootvader, en zoo
zij ieder nog 5 jaar leven, dan staan hunne jaren tot elkan-
der als 1 tot 4. Hoe oud is ieder ?
127. Er zijn 2 getallen, die tot elkander staan als 4 tot 15.
Indien men 't kleinste met 3% vermenigvuldigt, en 'tgroot-
ste door 2'/2 deelt, dan is 't product II2V2 meer dan 't
quotient. Welke getallen worden hier bedoeld ?
128. Een wijnhandelaar mengde 250 kan wijn van 60 gul-
den het vat, en 1 % vat van 2 % gulden de 6kan, met
eenige kannen water door elkander, en bekwam toen wijn van
3% gulden de 7'% kan. Hoe veel water heeft hij gebruikt?
129. Hoe veel rollen behangpapier, van 6 % el lengte en
3% palm breedte, heeft men noodig om 2 muren te behangen,
die ieder 3 el en 12^2 duim hoog, en te zamen 9 el
lang zijn ?
130. Als 15 dijkwerkers in 15 dagen 506% gulden ver-
dienen, hoe veel gulden verdienen dan 25 zulke personen in
25 dagen?
131. Eene weide, die de gedaante van een regthoek heeft,
is 1370 el in omtrek. Hoe groot is die weide, als de lengte
25 el m e e r is dan 't tienvoud der breedte ?
132. Een winkelier mengde onder eene partij tabak, die hem