Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
bekomt men 150 meer dan 't getal zelf. Welk quotient be-
komt men, wanneer men 't bedoelde getal door 3% deelt?
113. Van zekere som gelds is 1% maal het derde deel
juist 15 rijksdaalders. Bereken nu eens, hoe veel gulden 2Yj
maal het zesde deel van de bedoelde som is.
114. Hoe groot is 't kapitaal, dat in 15 maanden, tegen
3% percent in 'tjaar, even veel intrest opbrengt als 3600
gulden, tegen 6^^ percent in 'tjaar, in 16 maanden?
115. Eene obligatie van 10656^4 gulden, die over 15%
maand vervalt, wordt tegen gereed geld verkocht met een ra-
bat van 5 percent in 't jaar. Hoe veel gulden moet de kooper
er alzoo voor betalen?
116. A en B hebben te zamen 625 gulden. Indien A 62 Vg
gulden aan B geeft, dan hebben zij even veel. Hoe veel gul-
den heeft ieder?
117. Als men van zekere som gelds het derde, vierde
en vijfde deel uitgeeft, dan houdt men nog juist het acht-
ste deel en 5 % gulden over. Men vraagt naar de bedoelde som.
118. A, B en C hebben 625 gulden zoodanig te deelen,
dat B 25 gulden meer bekomt dan A, terwijl C 75 gulden
meer moet hebben dan A en B te zamen. Hoe veel gulden
komt ieder toe ?
119. Toen men van een stuk laken het vierde deel en 7%
el verkocht had, was er nog juist de helft en 5 el over. Hoe
lang was 't stuk ?
120. Hoe veel rijksdaalders intrest kan 7500 gulden, tegen
percent in 'tjaar, in 8 maanden meer opbrengen dan 6400
gulden in 9 maanden, tegen percent in 'tjaar?
121. Van zekere partij rogge is 't vierde deel en 10 mud
evenveel als 't vijfde deel en 20 mud. Hoe veel gulden is
die partij waard, als 't last 19iy^ gulden kost?
122. A, B en C leggen te zamen 8000 gulden in den han-
del. De inleg van A is 1000 gulden minder, en die van C
1500 gulden meer dan die van B. Hoe veel komt ieder van
de winst toe, als die 1000 gulden is?
veenstra , denkoef. 5