Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
stuk linnen, waarvan 't vierde deel 12 el en 5 palm lang is?
96. Iemand kocht eenige vaten olie tegen 32j/j gulden het
vat. Het vyïde deel er van verkocht hij tegen 35 gulden het
vat, en de rest tegen 7)4 stuiver de kan, waardoor zijne
winst juist 45 rijksdaalders beliep. Hoe veel vaten beeft hij
verhandeld
96. Van zekere som gelds werd eerst uitgegeven het vijfde
deel, daarna van de rest het vierde deel en 125 gulden,
waarna er nog 250 gulden over was. Hoe veel thee, van 2'%
gulden het pond, had men voor de bedoelde som gelds kunnen
koopen ?
97. Van zekere nalatenschap ontvingen de armen het 15de
deel, terwijl het overige onder A en B zóó verdeeld werd, dat
A 3 gulden bekwam tegen B 4. Hoe veel gulden hebben de
armen ontvangen , als B 4000 gulden meer ontvangen heeft
dan A?
98. Al» men zeker getal met 6% vermenigvuldigt, bij 't
product 125 optelt, en de som door 3% deelt, dan bekomt
men tot quotient het kleinste gemeene veelvoud van
16%, 25 en 40. Welk getal wordt hier bedoeld?
99. Een landbouwer wil eene haverkist laten maken, die
ISy^ mud kan bevatten. Indien hij de lengte (van binnen) op
2% el en de wijdte op palm bepaalt, hoe diep moet de
kist dan zijn?
100. Als men 104,43 — uitgedrukt in 't zestallig stel-
sel — in ons talstelsel overbrengt, welk getal bekomt men
dan?
101. Twee kapitalen, die tot elkander staan als 6'% tol 7
verschillen 500 gulden. Hoe veel intrest kan 't kleinste ka-
pitaal, tegen 6 percent in 'tjaar, in 16 maanden meer op-
brengen , dan 'tgrootste, tegen 4 percent in'tjaar, in 15
maanden ?
102. Een winkelier verkocht een vat stroop, met eene winst
van 25 percent, voor 225 gulden. Hoe veel pond was er in
't vat, als de winst op 12'% pond juist 15 stuivers bedroeg?