Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
gulden, en verkocht die met eene winst van 8 percent. Uit
hoe veel mud bestond die partij, als de winst op 't last 15
gulden beliep?
85. Als men van zeker kapitaal het vierde gedeelte uitzet
tegen 4, en de r e s t tegen 4 V2 pccent in 't jaar, dan beloopt
de rente in 8 maanden 350 gulden. Hoe veel intrest kan 't
bedoelde kapitaal, tegen 3% percent in 'tjaar, in 9 maanden,
opbrengen ?
86. A en B kochten thee, ieder juist even veel ponden. A
kocht thee van Sy, gulden het pond, en B van eene soort, die
per pond 1J/^ maal zoo veel kostte. Hoe veel pond heeft ieder
gekocht, als B 325 gulden meer betalen moest dan A?
87. Hendrik is 25 jaar jonger dan zijn vader, en over 3
jaar zullen hunne jaren tot elkander staan als 3 tot 8. Bereken
hieruit ieders ouderdom.
88. Eene partij koffijboonen, ingekocht voor 375 rijksdaal-
ders, werd met eene winst van 12 percent verkocht, tegen 16
stuivers en 4 cents het pond. Hoe zwaar woog die partij ?
89. Een wijnhandelaar mengde door elkander 75 kan wijn
van 40 gulden het vat, 125 kan van 2% kwartgulden de kan,
en 40 kan van x cents de kan. Voor welk getal staat x in de
plaats, als de kan van 't mengsel juist 10 stuivers kostte?
90. Adolf verdient in dag 3 gulden, en Klaas in 6
dagen 7 % gulden. In hoe veel dagen kunnen zij te zamen 36%
gulden verdienen ?
91. Van 2 getallen, die 3% verschillen, is de som 15.
Welk is 't product der bedoelde getallen?
92. Een winkelier kocht eene partij suiker tegen 1 gulden
de 2pond. Het y^ gedeelte er van verkocht hij tegen 65
cents het pond, en de rest tegen 14 stuivers het pond. Hoe
zwaar woog de partij, als er 60 gulden op gewonnen werd?
93. Van 2 getallen, die tot elkander staan als 2 J/^ tot 6
is 't verschil 9%. Men vraagt naar hunne som.
04. Vijf el linnen staat in prijs gelijk met 8 el katoen, en
75 el katoen kost 18% gulden. Hoe veel gulden kost nu een