Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
it vooeberigt.
deze nieuwe pennevrucht een gunstig onthaal in de school-
wereld toegewenscht door
B. VEENSTRA.
EEN WOOED BIJ DEN TWEEDEN DEUK.
De gunstige beoordeelingen en de goede ontvangst mijner
„Denkoefeningen" hebben mijne verwachting verre overtroffen.
Immers, in betrekkelijk korten tijd is een tweede druk
noodig geworden, niettegenstaande de oplaag van den eersten
vrij aanzienlijk was. — Een aangename pligt is 'tmij daarom,
HH. Onderwijzers, die van dit boekje gebruik maakten, bij
dezen mijn welgemeenden dank te betuigen. Behalve enkele
verbeteringen in de getallen, heeft deze verzameling bijna
geene verandering ondergaan. Eu hiermede wordt ook deze
uitgaaf eene goede ontvangst toegewenscht door
den Sch rij ver.
Lemmee,
April 1867.