Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
zekeren tijd. Van de winst, die 352 gulden was, ontving B
32 gulden meer dan A, Hoe lang is 't geld van B in den
handel geweest?
68. Iemand verkocht een stuk linnen, tegen 15 stuivers de
el, met eene winst van 5 gulden. Indien de verkoop van de el
4 cents minder geweest ware, dan zou de winst slechts 3
gulden geweest zijn. Hoe veel rijksdaalders kostte het stuk bij
inkoop ?
69. Van eene opklimmende rekenk. reeks, die uit 25 ter-
men bestaat, is de som van den eersten en laatsten term
150, terwijl hun verschil 120 is. Welke zijn de termen
dezer reeks ?
70. Eene partij tabak, ingekocht tegen 15 stuivers het pond ,
werd betaald met 150 rijksdaalders en zoo veel kwartguldens
als er ponden waren. Hoe veel percent is er op die partij
gewonnen, als de verkoop 56% gulden meer bedroeg dan de
inkoop?
71. Onder 6 mannen en 5 vrouwen moet 15 000 gulden
zoo verdeeld worden, dat 3 mannen en 2 vrouwen 6750 gul-
den bekomen. Hoe veel gulden hebben 5 mannen meer te ont-
vangen dan 4 vrouwen?
72. Toen de el laken in prijs gelijk stond met 13% el
katoen, betaalde iemand voor 5 el laken en 15% el katoen
juist 39 gulden en 12/2 cent. Hoe veel rijksdaalders zou hij
hebben moeten betalen, indien hij 4 el laken en 25 el katoen
gekocht hadde?
73. Eene som van 3675 gulden moet onder 21 personen
zóó verdeeld worden, dat elke volgende 15 gulden meer be-
komt dan de voorgaande. Bereken nu eens, hoe veel gulden
de eerste en laatste, ieder in 't bijzonder, ontvangen kunnen ?
74. Als men zeker getal door 6% deelt, dan bekomt men
tot quotient het kleinste gemeene veelvoud van 6%,
10 en 16%. Welk product bekomt men, als men *tbedoelde
getal met 2vermenigvuldigt?
75. A en B handelden in compagnie en wonnen met ge-