Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
gewonnen 400 gulden , waarvan B 50 gulden meer toekomt
dan C. Hoe veel komt ieder van de winst toe, als A 75 gul-
den meer moet hebben dan B ?
18. Eene weide , die de gedaante van een regthoek heeft,
is 750 el in omtrek. Hoe groot is die weide, als ze 225 el
langer dan breed is?
19. Eene som van 2750 gulden moet onder A en B zóó
verdeeld worden, dat B 7 ' 2 gulden bekomt tegen A 6 gulden
en 25 cents. Hoe veel gulden komt ieder toe?
20. A en B hebben 2500 gulden zoodanig te deelen, dat
A 2!4 maal zoo veel bekomt als B, en nog 312 Vj gulden.
Hoe veel komt ieder van de genoemde som toe ?
21. Van zekere partij koopwaren is 't vijfde deel en SlV^
pond even veel als 't v i e r d e deel. Welk eene waarde heeft
die partij, als 2 5 pond 18'/^ gulden kost?
22. Eene weide, die de gedaante van een regthoek heeft,
is 400 el in omtrek. Hoe groot is die weide, als de lengte
12'4 el meer is dan 't viervoud der breedte?
23. Een winkelier kocht eene partij thee, waarvan 't vijfde
deel en 50 pond even zwaar was als't vierde deel en 12'/2
pond. Hoe veel gulden moest hij er voor betalen, als 18%
pond 46 gulden en 87'/j cent kostte?
24. Als 750 gulden in 8 maanden 22'/^ gulden rente op-
brengt, hoe veel intrest kan dan 6400 gulden in 9 maanden
opbrengen?
25. Tegen hoe veel percent in 'tjaar moet 4500 gulden
op rente uitgezet worden, om er in 8 maanden 45 rijksdaalders
intrest van te kunnen trekken ?
26. Zeker kapitaal, dat tegen 4 percent in 't jaar op
intrest uitstond, bragt in 8 maanden 110 V^ gulden rente op.
Hoe groot was dat kapitaal ?
27. Hoe lang moet 1875 gulden, tegen 4 percent in 't
jaar, op intrest uitstaan, om er 56% gulden rente van te
kunnen ontvangen ?
28. Als 15 werklieden in 5 dagen 98% gulden verdienen,