Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
8. Eene partij thee, ingekocht tegen 62gulden de 25
pond, werd met eene winst van 10 percent verkocht voor 2062 Vj
gulden. Hoe zwaar woog die partij ?
9. Twee kapitalen, die tot elkander staan als 3 tot 5, ver-
schillen 3000 gulden. Hoe veel rijksdaalders intrest kan 't
kleinste, tegen 5 percent in 'tjaar, in 16 maanden meer
opbrengen dan 'tgrootste, tegen 3% percent in 'tjaar, in
8 maanden?
10. Twee andere kapitalen, die 750 gulden verschillen,
staan tot elkander als 5 tot 8. Indien 'tkleinste tegen
en 't grootste tegen 4'/^ percent in 'tjaar op rente uitgezet
wordt, hoe veel intrest knnnen zij dan te zamen in 8 maanden
opbrengen?
11. Zeker kapitaal, dat tegen 3% percent in 'tjaar op in-
trest uitstaat, brengt in 7 V^ maand 84 gulden en 37% cent
rente op. Tegen hoe veel percent in 'tjaar moet dat kapitaal
uitgezet worden, om in 9 maanden 121'4 gulden op te brengen?
12. Eene partij ruwe wol, ingekocht tegen 31 gulden de
25 pond, werd met eene winst van 20 percent verkocht, waar-
door 'tbedrag van den in- en verkoop 1718 guldenen 75
cents was. Hoe zwaar woog die partij ?
13. Van eene regthoekige weide, die 1150 el in omtrek
is, staan lengte en breedte tot elkander als 25 tot 3%. Hoe
groot is die weide ?
14. Eene kamer, die 6 el lang en 4 el wijd is, kost van
bevloeren 60 gulden. Hoe veel gulden kost naar evenredig-
heid van oppervlakte eene vloer, die 6 % el lang en 5 el
breed is ?
15. Als 12 arbeiders in 7dag 45 rijksdaalders verdie-
nen, hoe veel gulden verdienen dan 15 zulke arbeiders in 8
dagen ?
16. In zeker logement is eene zaal, die 62'4 el 'u om-
trek is. Hoe groot is die zaal, als ze 18% el langer dan
wijd is ?
17. A, B en C hebben met gemeenschappelijken handel