Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT.
De gunstige beoordeelingen van mijne vroeger uitgegeven
rekenboekjes deden mij besluiten tot de uitgave van dit werkje,
dat vooral bestemd is voor knapen, die aan Normaal- of Oefen-
scholen als kweekelingen hunne opleiding ontvangen. Ook voor
vlugge leerlingen uit de hoogste klasse der volksschool is dit
werkje, mijns inziens, zeer goed bruikbaar, 't Aanwijzen van
regels in een rekenboek voor jongens, die de schoolbanken bij-
na ontwassen zijn, kwam mij verkeerd voor, — beter acht ik het,
dat de leerling door eigen nadenken zich den weg tot
de oplossing baant, ook al maakt hij nu en dan een kleinen
omweg. Groote, omslagtige berekeningen, die veel tijd vorde-
ren en den leerling wel eens ontmoedigen, zijn overal verme-
den, terwijl voor afwiseling i n, en eene duidelijke voorstelling
van de opgaven behoorlijk gezorgd is. En hiermede wordt