Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
50. 1600 gulden. 77.
51. Uit 200 mud.
52. 5760. 78.
53. 540 maal. 79.
54. Albert 15%, Lodewijk 22 80.
en Johannes 37V4^
55. A 300,B125enC75gld. 81.
56. 30,953 125. 82.
57. Ieder van de mannen 1455 83,
en ieder van de vrouwen 84.
720 gulden. 85.
58. 7500 gulden. 86.
59. Ieder man 15, en iedere 87.
vrouw 12 gulden. 88.
60. Op één gulden. I 89.
61. De derde term is 62V2
en de vierde 93%. 90.
62. 3% pond. 91.
63. 18% gulden. 92.
64. A 450, B 480, en C 540 93.
gulden. 94.
65. A heeft zijne koeijen ver- 95.
kocht voor 7 5 en 105 gul-
den, B voor 80 en 115 96.
gulden en C voor 112^2 97.
-en 137 V2 gulden.
66. 312 gulden, 98.
67. 't Bedoelde getal is |
4500. 99.
68. 't Kleinste 2000 en 't 100.
grootste 3200 gulden. 101.
69. 3 gulden. | 102.
70. 460 rijksdaalders. 103.
73. a) 3625 gulden, en 5) 15 104.
maanden.
72. 455 ffulden. 105.
73. 600 pond. 106.
74. 8 weken. 107.
75. In 24 dagen.
76. 12 gulden.
40 el linnen en 8 rollen
behangpapier.
19 960 gulden.
5% gulden.
125 guldens en 50 rijks-
daalders.
60 rijksdaalders.
10,9375 bunder.
3% el.
37 500.
x = 28%.
12 mud.
x= 12 V;.
150 gids. en 75 rijksds.
240 pond van de goed-
koopste soort.
Uit 20 mud.
6 el.
10 uur.
120 gulden.
3iy^ gulden.
Albert 15, Willem 25 en
Hendrik 60 knikkers.
6 percent.
A 125, B 400 en C
1575 gulden.
A 625, B 1000 en C
1500 gulden,
eV^ uur.
6400 gulden.
Uit 5 last.
Over (na) 25 weken.
Tegen 6 V^ percent.
A 78%, B 125, C
156% en D 203 ^gld.
2% el.
12'72 percent,
leder van de mannen 625
en ieder van de vrouwen
187% gulden.