Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
296. Als een koopman cle el laken voor 8 gulden en 40 cents
verkoopt, dan wint hij 6 maal zoo veel als hij zou verloren heb-
ben, indien hij de el tegen 7 gulden verkocht hadde. Bereken
nu eens, hoe veel gulden een stuk van 50 el den koopman ge-
kost heeft.
297. Een rentenier gaf aan A, voorden tijd van 6 jaar, 3750
gulden op intrest, tegen 4 percent in 'tjaar, en aan B voorden
tijd van 4 jaar 5000 gulden. Als de beide kapitalen in de ver-
schillende tijden even veel intrest opgebragt hebben, te-
gen hoe veel percent in 'tjaar stond dan 't kapitaal van Buit?
298. A, B en C hebben 750 gulden zoodanig onder elkan-
der te verdeelen, dat B 31 gulden meer bekomt dan A, ter-
wijl C 187 gulden meer moet hebben dan A en B te zamen.
Hoe veel gulden komt ieder toe?
299. Iemand zette, voorden tijd van 15 jaar, zeker kapitaal
op rente nit, tegen 5 percent in 'tjaar. Hoe groot was 't bedoelde
kapitaal, als de rente in boven genoemden tijd, op 3125 gulden
na, aan 'tkapitaal gelijk was?
300. Iemand erfde een kapitaal, dat hij bij A en B, voor den
tijd van 9 maanden , op rente uitzette. A ontving het % ge-
deelte tegen 6, en B de rest tegen 5 percent in 'tjaar. Hoe
groot was 't geërfde kapitaal, als A en B te zamen 32214 g"^'
den rente betaald hebben?
301. Toen de mud rogge 1 V^ gulden meer kostte dan de
mud boekweit, ontving een landbouwer voor 50 mud rogge en
37 '4 u:iud boekweit 609 gulden en 37 ^^^^ veel gulden
kostte 5 mud rogge toen meer dan 4 mud boekweit?
302. A gaf aan B, voor den tijd van 5 maanden, 4000
gulden op rente, tegen 4^^ percent in 'tjaar, en aan C
zekere som, tegen percent't jaar, voor den tijd van 8
maanden. Indien B en C te zamen 217^4 gulden rente be-
taald hebben, hoe veel gulden heeft dan C ter leen ontvan-
gen ?
303. A heeft van zekere som, tegen 4'4 percent in 'tjaar, in
3 jaar en 8 maanden even veel intrest ontvangen als B van