Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
rogge, die 16 el lang, 6 el en palm breed, en 3V^ palm
hoog was. Deze partij verkocht hij tegen 202gulden het
last, waardoor zijne winst 131'/^ gulden bedroeg. Hoe veel
gulden kostte hem de partij ?
289. Hoe groot is eene obligatie, waarvan 'trabat, tegen
5 percent in 'tjaar, in 9 maanden 75 rijksdaalders bedraagt?
290. A koopt van B voor 2593'/^ gulden winkelwaren op
7 maand crediet. Daar B echter dadelijk behoefte aan 't geld
heeft, biedt hij A, voor gereede betaling, een korting aan van 6
percent in 'tjaar. Indien A van dit aanbod gebruik maakt, met
hoe veel gulden kan hij dan n u voldoen ?
291. Een winkelier verkocht 2 stukken katoen van de zelfde
qualiteit, tegen 28 cents de el, en won zoodoende 4'/2 gulden.
Indien de verkoop van de el 4 cents minder geweest ware, dan
zou hij 1 gulden verloren hebben. Hoe lang was ieder stuk,
als 'teene 7/2 gulden bij inkoop meer kostte dan 't andere?
292. Een reiziger vorderde den eersten dag /j, den tweeden
dag Vg en den derden dag van den afstand, dien hij had
af te leggen. Indien hij toen nog 23 uur van de plaats zijner
bestemming was, hoe veel uur was dan de lengte van den weg,
dien hij afleggen moest?
293. Een landbouwer verkocht 2 partijen haver, tegen 3%
gulden de mud, voor 328 gulden en 12'/j cent. Uit hoe veel
mud bestond iedere partij, als de eene 46 gulden en 87'/j cent
meer kostte dan de andere ?
294. Een bakker kocht eene partij rogge, waarvan hij de
helft en 10'/j nnid in een bak stortte, die 3,6 el lang, 1 Vj
el wijd en 7 pa'® diep was. Indien de bak daardoor geheel
gevuld werd, hoe veel gulden kostte dan de partij, zoo de prijs
van de mud 7 gulden was ?
295. Uit 2 steden, die 187mijl van elkander liggen,
gaan 2 personen elkander gelijktijdig te gemoet. De een' vor-
dert dagelijks 36 000, en de andere 39 000 el. Hoe veel el
heeft de een meer afgelegd dan de andere als zij elkander ont-
moeten ?