Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
kostte3 kocht A het vierde deel en 5 el, B het vijfde deel
min 3 el, C het zesde deel en 6 el, waarna er nog juist het
achtste deel en 1]/^ e\ over was, Hoe lang was het stuk , ea
hoe veel gulden werd er op gewonnen, als de winst juist
percent bedroeg?
282. Van zekere som gelds is 't vierde deel en 250 gulden
even veel als 't derde deel en 125 gulden. Tegen hoe veel
percent in 'tjaar moet de bedoelde som uitgezet worden, om in
9 maanden 50% gulden intrest op te brengen?
283. Onder 6 mannen en 9 vrouwen moet 3600 gulden zoo
verdeeld worden, dat 3 mannen en 3 vrouwen 1500 gulden
bekomen. Bereken nu eens, nadenkende rekenaar! hoe veel
gulden 6 mannen en ééne vrouw meer te ontvangen hebben
dan 6 vrouwen en cén man?
284. Toen 20 el linnen en 40 el katoen 25 gulden kostte,
was 't bedrag van 20 el katoen en 40 el linnen juist 35 gul-
den. Indien men nu 5 el linnen tegen 9 el katoen wil koopen,
hoe veel el van ieder kan men dan bekomen voor 30 gulden?
285. Een koopman nam zekere som op intrest, tegen 5 per-
cent in 'tjaar. Na verloop van een jaar betaalde hij den schul-
digen intrest, benevens een gedeelte van 't kapitaal, dat te zamen
3375 gulden was. Acht maanden later betaalde hij de rest
van 't kapitaal, welke met de rente 4650 gulden beliep. Hoe
groot was 't bedoelde kapitaal?
286. Een graanhandelaar kocht eene partij rogge voor 750
gulden, en bevond, dat het achtste deel der partij en 5 mud
precies 125 gulden kostte, a) Uit hoe veel last bestond de
partij, en tegen welken prijs per mud moest hij ze verkoo-
pen , om er 6 percent en 15 gulden op te winnen?
287. Een koopman kocht voor 1500 gulden laken, namelijk
zwart en bruin, doch 25 el meer van de goedkoopste dan van
de duurste soort. Hoe veel el kocht hij van iedere soort, als
^y^ el zwart 9 rijksdaalders, en 2% el bruin 18% gulden
kostte?
288. Koopman Held had op zijn graanzolder eene partij