Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
den meer verdiend heeft dan de andere, hoe veel gulden heeft
dan ieder verdiend ?
265. Zeker kapitaal bedroeg met den intrest in 5 maanden
12 734% gulden, en in 8 maanden ]40 gulden en 62eent
meer. Hoe veel intrest kan 't bedoelde kapitaal, tegen 5 per-
cent in 'tjaar, in 9 maanden opbrengen?
266. Als een winkelier eene partij suiker verkoopt tegen
15 stuivers het pond, dan wint hij op 25 pond 3 gulden en
12'% cent, terwijl zijne winst juist 93y^ gulden bedraagt, in-
dien hij de partij met 12 percent winst verkoopt. Uit hoe veel
pond bestaat de partij?
267. Toen 4 el bruin laken in prijs gelijk stond met 5 el
zwart, kocht een winkelier een stuk zwart laken, dat 37% en
een stuk bruin, dat 31'% el lang was. Hoe veel gulden kostte
ieder stuk, als 't eene 7 '% gulden meer kostte dan 't andere ?
268. A is aan B eenig 'geld schuldig, te betalen over 8
maanden. Daar B terstond behoefte aan 't geld heeft, staat hij A,
voor gereede betaling, een rabat toe van T/^ percent in 'tjaar.
Hoe groot is de som, die A over 7 % maand moet betalen, zoo
hij nu met 1575 gulden betalen kan?
269. Als 'tpond koffij 15 stuivers, 'tpond thee 2V5 gulden
en 't pond suiker 80 cents kost, hoe veel pond koffij en suiker
kan men dan bekomen voor 50 pond thee, indien men 4 pond
koffij tegen 2 '/j pond suiker begeert ?
270. Een landbouwer verkocht eene partij erwten tegen 150
rijksdaalders het last. Indien men de mudden, waaruit de partij
bestond, optelt bij de guldens, die hij er voor ontving, dan be-
komt men 2025. Uit hoe veel mud bestond de partij?
271. Een graanhandelaar verkocht eene partij haver voor 225
rijksdaalders, met eene winst van 12 Vj percent. Indien hij de
partij per last 22'/j gulden goedkooper verkocht had, dan zou
zijn verlies juist 6'/^ percent geweest zijn. a) Uit hoe veel mud
bestond de partij, en 6) hoe veel gulden kostte het last den graan-
handelaar?
272. Van zekere breuk zijn teller en noemer te zamen 110.