Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
toen, en vier el katoen staat in prijs gelijk met el linnen.
Hoe veel gulden kosten 10 el katoen en 12% el linnen te
zamen?
257. Een rentenier zet 25 000 gulden, tegen 5 percent in
'tjaar, op rente uit, onder voorwaarde, dat hij jaarlijks, behalve
den intrest, van 't kapitaal zal terug ontvangen. Hoe veel
intrest kan 'tgenoemde kapitaal alzoo opbrengen?
258. Eene som van 6000 gulden moet onder A, B en C
zóó verdeeld worden, dat C 400 gulden meer bekomt dan A
en B te zamen, terwijl B 400 gulden meer moet hebben dan
A. Hoe veel gulden komt ieder toe?
259. Een graanhandelaar kocht twee partijen rogge, tegen
den zelfden prijs per mud. Voor de kleinste partij betaalde
hij 125 rijksdaalders, en voor de grootste partij, die 10 mud
meer bevatte, 375 gulden. Uit hoe veel mud bestond elke partij?
260. Een winkelier verkocht 375 pond suiker voor 255 gul-
den, en won toen even veel als het zestiende deel der
partij hem kostte. Tegen welken prijs heeft de winkelier de 100
pond ingekocht?
261. Een winkelier heeft tabak van 12 en van 15 stuivers
het pond. Indien hij nu 225 pond moet afleveren van 65 cents
het pond, en hij deze partij wil zamenstellen uit bovengenoemde
soorten, hoe veel pond moet hij dan van iedere soort nemen,
om zijn doel te bereiken?
262. Een landbouwer heeft eene haverkist, die van binnen
3% el lang, 1% el wijd en 12% pal'^ diep is, met haver
gevuld. Indien hij er 24% mud van gebruikt voor zijne paar-
den, hoe veel gulden is dan nog de rest waard, als de prijs
van 2% mud 9% gulden is?
263. Een winkelier ontving 2 balen rijst van den zelfden prijs
per pond. De ligtste baal kostte 31 gulden en 48 cents, en de
andere, die 5 pond en 2V2 ons zwaarder was, 33 gulden en 16
cents. Hoe zwaar woog iedere baal ?
264. A verdient in 4 dagen 5 gulden en B in 5 dagen 6
gulden. Indien zij zoo lang te zamen werken tot de een 5 gul-