Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
248. Een winkelier kocht 840 pond koffij, tegen 18% gul-
den de 25 pond. Indien hij 5 boven het 100 gekort heeft,
voor tarra, en ^V^ van de 100 voor gereede betaling >
hoe veel gulden kostte dan alzoo de partij ?
249. A en B handelden in compagnie. A legde, voor den tijd
van 8 maanden, 7500 gulden in den handel en B zekere
som voor den tijd van 6 maanden. Van de winst ontving B
een rijksdaalder tegen A 2 gulden. Hoeveel gulden heeft
B meer in den handel gelegd dan A?
250. Zeker kaptitaal, dat tegen percent in 'tjaar uit-
stond, bragt in 7 y^ maand 213% gulden rente op. Hoe veel
intrest kan 't bedoelde kapitaal, tegen 3% percent in 'tjaar,
'n 6% maand opbrengen?
251. 't Getal knikkers van Jan staat totdat van zijn mak-
ker Willem als
22/
tot-^. Hoe veel knikkers heeft ieder,
ais zij te zamen juist zoo veel hebben als 't kleinste ge-
meene veelvoud is van 12'/^, 15 en 18%?
252. Hendrik is 50 jaar jonger dan zijn grootvader, en
over 10 jaar zullen hunne jaren tot elkander staan als 1 tot 3.
Hoe oud is ieder thans?
253. Van zekere meetk. evenredigheid staat de eerste term
tot den tweeden als 2/2 tot 6/^, terwijl 'tverschil van
den derden en vierden term 60 is. Welke is die evenre-
digheid, zoo de eerste term juist 8 maal in den laatsten
bevat is?
254. Eene partij thee, ingekocht tegen 15% gnlden de 6 %
pond, werd met eene winst van 10 percent verkocht. Uit hoe
veel pond bestond die partij, als 't bedrag van den in-en ver-
koop 3150 gulden was?
255. Een bakker kocht eene partij rogge tegen 225 gulden
het last, en betaalde daarvoor 288 rijksdaalders en nog 1J/^
maal zoo veel guldens als hij mudden kocht. Hoe veel
geldstukken betaalde de bakker te zamen?
256. Eene el linnen kost 22*^/ cent me e r dan écne el ka-
veenstra , denkoef. 3