Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
maal zoo veel als B en nog 250 gulden. Hoe veel gulden moet
ieder hebben ?
229. Van zekere som gelds heeft A 6 % gulden ontvangen
tegen B 8 gulden en 15 stuivers. Hoe veel gulden heeft ieder
ontvangen, als B 625 gulden meer ontvangen heeft dan A?
230. Men vraagt naar 't kleinste getal, dat, door 5, 8 of
12 gedeeld, niets, doch, door 19 gedeeld, 18 tot rest der
d e e 1 i n g geeft.
231. Een graanhandelaar verkocht aan eenige bakkers 15
last en 18% mud rogge voor 2953 gulden en 13% cent.
Tegen welken prijs heeft hij't last ingekocht, als hij 5 per-
cent op de partij gewonnen heeft?
232. Als men 't kleinste gemeene veelvoud van
9%^ , 12 % en 16y3 met den grootsten gemeenen dee-
ler van 33%, 60 en 106% vermenigvuldigt, welk getal be-
komt men dan ?
233. Eene som van 14 750 gulden moet onder A, B, C en
D op de volgende wijze verdeeld worden: D moet 3 % maal
zoo veel hebben als C, C 2 % maal zoo veel als B, terwijl B
1 % maal zoo veel toekomt als A. Hoe veel gulden komt
ieder toe?
234. Over 7 % maand moet A aan B betalen 5125 gulden.
Indien A met B overeen komt, om dadelijk te betalen, en B
hem daarvoor een korting van 4 percent in 'tjaar toestaat,
met hoe veel gulden kan A dan terstond voldoen?
235. Eene partij koopwaren werd met 6% percent verlies
verkocht voor 3750 gulden, Hoe veel gulden zou de partij op-
gebragt hebben, indien zij met eene winst van 6% percent
verkocht geworden ware?
236. Als 15 arbeiders in 15 dagen 281 % gulden verdienen,
hoe veel gulden verdienen dan 25 zulke arbeiders in 25 dagen?
237. Hoe veel maanden moet 8000 gulden, tegen 4% per-
cent in 'tjaar, op intrest uitstaan, om er even veel rente van
te kunnen ontvangen, als 7500 gulden, tegen 5 percent in 't
jaar, in 8 maanden opbrengt?