Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
178. Een veehandelaar nam, voor den tijd van maanden,
van een' rentenier eene som gelds ter leen, tegen éy^ percent
in 'tjaar. Toen de 4 maanden om waren, kon hij echter aan
zijne belofte niet voldoen: daarom verzocht hij den rentenier,
om hem de geleende som nog 8 maanden te laten houden,
't welk deze hem toestond, onder voorwaarde , dat de rente ,
van dien tijd af, tegen 5 percent in 'tjaar zou berekend wor-
den. Hoe groot was de geleende som, zoo de rentenier aan
kapitaal en rente 5032 gulden terug ontvangen heeft?
179. Drie aannemers, die wij A, B en C zullen noemen ,
hebben 't graven eener vaart aangenomen voor 113 500 gulden.
A kan deze vaart door zijne werklieden laten graven in 22 J/^
week, B door zijn werkvolk in 24 en C door zijne arbeiders
in 25 weken. Indien de drie aannemers hunne werklieden
gelijktijdig aan het werk zetten, hoe veel gulden komt dan eiken
aannemer van de bedongen som toe, zoo de arbeiders de vaart
gemeenschappelijk voltooijen?
180. Als 12 arbeiders in 5 dagen 75 gulden verdienen, hoe
veel arbeiders kan men dan gedurende 8 dagen voor 150 gul-
den laten werken?
181. Een boer heeft voor zijne 25 koeijen gedurende 24
weken hooi. Indien hij over 4 weken 5 koeijen verkoopt, hoe
lang kunnen dan nog de overigen van de rest gevoederd
worden?
182. In hoe veel dagen kunnen 12 arbeiders eene sloot gra-
ven, waaraan 8 arbeiders 60 dagen werk hebben? En hoe veel
arbeiders zal men aan 't werk moeten stellen, om de sloot in
15 dagen gereed te krijgen?
183. In eene vesting zijn 1625 soldaten voor den tijd van
12 weken van proviand voorzien. Indien er, na 3 weken, 500
van plaats veranderen, hoe veel weken kunnen dan de overigen
nog met den voorraad toe?
184. Een stuk weideland, dat 660 el in om trek was , werd
verkocht tegen 14 gulden en 37^2 ^^ vierkante
roede. Indien de lengte 10 el meer was dan 't drievoud