Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
en C op den zelfden dag af, en hield toen aan kapitaal en in-
trest 4860 gnlden over. Hoe lang heeft ieder het geld ter leen
gehad ?
162. A, B en C hebben gedurende 16 maanden gemeen-
schappelijk handel gedreven, en tot dat einde 7250 gulden bij-
een gebragt. Van de winst hebben A en B ontvangen 800
gulden, B en C 1135 gulden en A en C 965 gulden, a) Hoe
veel gulden heeft ieder ingelegd, en d) hoe veel percent in
'tjaar hebben zij gewonnen ?
163. Van zekere breuk zijn teller en noemer te zamen gelijk
aan 'tkleinste gemeene veelvoud van 16%
en 20. Indien men 2 bij den telleren 3 bij den noemer
voegt, dan is de nieuwe breuk gelijk Welke breuk
wordt hier bedoeld?
164. A en B hebben 920 gulden zoodanig te deelen, dat A
4 dubbeltjes bekomt tegen B 3 kwartguldens. Hoe veel gulden
moet ieder hebben?
165. A ontving voor 5 mud boekweit en 4 mud haver te
zamen 35 galden en B voor 1 y^ mud boekweit en 10 mud ha-
ver te zamen 63 y2 gulden. Hoe veel gulden kostte de boek-
weit per mud meer dan de haver?
166. Zeker stuk land kan door 5 mannen in 4 dagen ge-
maaid worden, zoo zij dagelijks 12 uren werkzaam zijn. Hoe
veel dagen zullen 3 mannen er mede bezig moeten zijn, zoo zij
eiken dag 12 54 maaijen?
167. A, B en C hebben eene sloot uitgediept voor 18 gul-
den. A alleen had dit kunnen doen in 12 dagen, B in 15 da-
gen en C in 20 dagen. Hoe veel komt ieder van de verdiende
som toe?
168. Een winkelier heeft 2 soorten van tabak, namelijk van
60 en van 75 cents het pond, en wel te zamen 400 pond. Hoe
veel pond heeft hij van elke soort in 't bijzonder, zoo de 2
soorten te zamen eene waarde van 105 rijksdaalders hebben?
169. Iemand zette den eersten October een kapitaal,
groot 2400 gulden, op rente uit, tegen percent in 'tjaar.