Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
ste gemeene veelvoud van ^^Vi ^^Va» ^^^^^
product bekomt men dan?
152. Hoe veel is ^
te zamen? V 4 I'/J ^ VsVg 6'%/
153. Wanneer men ^ ^^ , on-
der den k lei n s t e n gemeenen tel 1 er brengt, zonder dat
de breuken van waarde veranderen, welke noemers bekomt
men dan?
154. Bereken de waarde van x in de meetk. evenredigheid:
7%: 18% = x: ley,.
155. Vijf pond thee en 6 pond suiker kosten te zamen 20y^
gulden, en 6 pond thee en 5 pond suiker 23 gulden. Hoe
veel gulden kost de thee per pond meer dan de suiker?
156. A legt in den handel 3750 galden voor den tijd van
8 maanden. Hoe veel gulden moet B er voor den tijd van 6
maanden bij doen, om half zoo veel van de winst te kunnen
ontvangen als A?
157. Bereken't kleinste getal, dat, door 12, 15, 25, 32 of
55 gedeeld, niets, doch, door 90 gedeeld, 60 tot rest geeft.
158. A en B hebben te zamen 500 gulden. A zegt tegen
B: „geef mij van uw geld het derde deel, zoo zullen wij
evenveel hebben," waarop B hem ten antwoord geeft: „indien
gij mij van u w geld slechts het v ij f d e deel geeft, zoo zal
ik 4 maal zoo veel hebben als gij dan nog bezit." Hoe veel
gulden heeft ieder in 'tbijzonder?
159. Een winkelier wil door menging uit thee van ly en
van 2^5 gulden het pond eene soort zamenstellen, die per pond
42 stuivers kost. Hoe veel pond van elke soort moet hij tot
de menging gebruiken, om 325 pond van den begeerden prijs
te bekomen?
160. Als men 72,15 —uitgedrukt in 't v i e r tallig stelsel —
in ons talstelsel overbrengt, welk getal bekomt men dan?
161. A nam van B 4800 gulden op intrest, tegen 5 per-
cent in 'tjaar. Negen maanden later nam B van C 6250 gul-
den op rente, tegen 4% percent in 't jaar. B rekende met A