Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
143. A zet een kapitaal op intrest, waarvan 't % deel en 200
gulden even veel is als 't 'V25 deel en 2000 gulden. Hoe veel
rijksdaalders rente kan dit kapitaal, tegen é^j percent in 'tjaar,
in 8 maanden opbrengen?
144. Van zekere meetk. evenredigheid staan de eerste en
tweede terra tot elkander als 3 tot 4, terwijl de tweede term
tot den derden staat als 5 tot 6. Indien de som der termen
455 is, hoe groot zijn dan de termen ieder in 't bijzonder?
145. Van zeker kapitaal is 't "y^. deel en 2200 gulden ge-
lijk aan 'tdeel en 2500 gulden. Hoe veel rijkdaalders in-
trest kan 't bedoelde kapitaal, tegen 4,*/. percent in't jaar, in
7 maand opbrengen ?
146. A, B, C, D en E hebben eene erfenis op de volgende
wijze onder elkander te verdeelen. A moet hebben het deel
en 1250 gulden, B het y^g deel min 687 ^2 gulden, C het
deel en 1750 gulden, D het y,g deel min 250 gulden
en E de rest of het %q deel en 1940 gulden. Hoe veel gul-
den heeft ieder te ontvangen ?
147. Van 3 getallen, die tot elkander staan als 3, 8 en 12,
is 'tgrootste alleen 125 meer dan de beide andere te za-
men. Welke zijn de bedoelde getallen?
148. Van eene opklimmende rekenk. reeks, die uit 25 ter-
men bestaat, is de eerste terra 12 y^ ^n de reden 3y. Hoe veel
zijn de termen dier reeks te zamen ?
149. Zeker kapitaal, dat tegen 4:*/^ percent in 't jaar op
intrest uitstaat, brengt in 5 maanden 168 gulden rente op.
Tegen hoe veel percent in 't jaar moet dat kapitaal worden
uitgezet, om er in 8 maanden 350 gulden intrest van te kun-
nen trekken ?
150. Een regthoekig stuk land, dat 8 mijl in omtrek is,
wordt verkocht tegen 24 rijksdaalders de 12'/^ vierk. roede.
Hoe veel gulden moet de kooper er voor betalen, als de lengte
het vijfvoud der breedte is?
151. Als men den grootsten gemeenen deeler van
43yj, 93y, 200 en 312^2 vermenigvuldigt met het klein-