Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scanScanned page
XIV CQ XV. Mrs. H. Wood, Het Huisgezin der Channings.
Een Vcrliaal. Uit liet Eug. 694 pag's. met 2 platen. Tweede Uitgaaf/ 2,'JO.
Geb. in prachtband verguld op snee. ƒ3,60.
XVI —XVIII. G. Eliot, Adam Bede. Uit het Eng. door Mevr. Bus-
ken Huet. Met eene Voorrede van Dr. A. Pierson. 2de herziene druk.
700 pag's. met 3 staalplaten, ƒ 2,90. Geb. in prachtb. verguld op snee. ƒ 3,GO.
XIX en XX. J. H. Jonckers, Tafereel der Noord-Neder-
landsche G-eschiedenis. 2dc uitgaaf met 4 platen, ƒ 1,80. Geb. / 2,25.
XXI-XXIV. E. Bulwer Lytton, Wat zal hij er meê doen?
Uit het Eng. door T. van Westrheene Wz. 2de druk. 4 dln. met 4 staalpl.
/■5,60. Geb. ƒ 7,20.
XXV. A. W. Grube, Schetsen en Taforeelen uit het Rijk
der Natuur, door Dr. A. "W. van Campen. / 1,40. Geb. ƒ1,80.
XXVI en XXVII. De Ruiter zonder Hoofd. Een vreemd verhaal uit
Texas. Uit het Eng. van Mayne Reid. 2 dln. met 2 i>l./3,90. Geb. ƒ4,70.
xxvin en XXIX. M. S. Schwartz, Twee Huisgezinnen, Een
Verhaal. 2 deelen met pl. ƒ 3,60.
AFDEELING III: Verzameling van Werken voor
Opvoeding en Onderwijs , enz.
Hierin zijn verschenen :
I en 11. Dr. W. Assmann, Beknopte Algemeene Geschiedenis
op Aardrijkskundigen Grondslag en met gedurige aanwijzing
van den gang der Beschaving onder het menschdom. Naar den 4den
druk uit het Hoogd. door P, van Os. 660 pag's. f 2,80. Geb./" 3,20.
III. E, C. Enklaar, De Natuur. Een leesboek voor de School en het
Huisgezin. 1ste stuk. — De Sterrenhemel— 25 ets. — 2de stuk. — De
Ontwikkelingsgeschiedenis der Aarde, — 25 ets.
IV. W. Pütz, Leiddraad bij het Onderwijs in de vergelijken-
de Aardrijkskunde. Onder medewerking vau Dr. J. J. Kreenen
naar den 6den druk uit het Hoogd bew. door J. Jurrius. 2de herziene en
verbeterde druk. 240 pag's. ƒ 1,10. Geb. ƒ 1,50.
V. Dr. Kannegieser, Leer- en Leesboek der algemeene
Geschiedenis. Naar het Ho6gd. bewerkt door Dr. W. J. A. Huberts,
266 pag's./ 1,30. Geb. ƒ 1,70.
VI. Ernst von Seydlitz, Beknopt Leerboek der Aard-
rijkskunde. Bewerkt door A. Winkler Prins. 212 pag's. met in den
Tekst gedrukte Houtsneê-fig- en 15 Schetskaarten. 2de herziene en verbeterde
Druk. ƒ 1,10. Geb. ƒ 1,50.
VII. Eerste beginselen der Vergelijkende Aardrijkskunde,
als inleiding tot de werken over vergelijkende Aardrijkskunde van W. PütZ.
Een beknopt leerboek voor de Burgerscholen en de hoogste klassen der lagere
Scholen, door J. Jurrius, 112 pag's. met 13 Schetskaarten, ƒ 0,50.
VIII. D. Page, Beginselen der Natuurkundige Aardrijks-
kunde. Naar het Eng. door Dr. J. J. Kreenen. 224 pag's zeer Com-
pressen druk met houtsnee-figuren en schetskaarten, ƒ 1,20.
Terperse. ^
IX. Prof. Dr. H. Gassian, Handboek der Algemeene G3-
schiedenis op aardrijkskundigen grondslag en in verbinding met ue geschie-
denis der beschaving en letterkunde, ten dienste van het middelbaar onderwijs in
Nederland. Uit het Hoogdaitsch bewerkt door Mr. M. van Lier.