Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
XXIX. G-escliied- en Aardrijkskundige Beschrijving van
Nederland. Naar de laatste bronucn bewerkt door P. van Os (1886),
met uitvoerig Alphabetisch Register. 354 png's. / 1,G0.
XXV en XXVI. F. G. I. Gressler, De Aarde, haar Kern,
Schors On Kleed, beschreven eu aauachouwclijk voorïcsteld door vele
kaarten en afbeeldingen. Bewerkt door A. Winkler Prins. 2 dln.
Een deel t ek st (360 -p ag*s.) met houtsn e6-üg u ven eii een deel Atlas
met 24 gekleurde platen en kaarten, ƒ 2,00. Geb./"o,30;
Eerste afdeeling. — Twee do Serie.
I—III. W. C. Wittwer, De Aarde: Natuurkundige Beschrijvinf;
van hetgeen zij is en vanhetgeen zij bevat; door Corstiaan de Jong. 700
pag's. met vele Houtsneê-lig. ƒ 3,60, geb./' 4,00.
TVenV. Emil Portel, GrondlDeginselon der anorganische en
organische Scheikunde, door de eenvoudigste proeven toe-
gelicht; door Th. H. A. J. Abeleven. 530 pag's. met vele Iloutsneê-liir.
ƒ 2,60. Geb. / 3,00,
VI eu VII. Dr. T. O. Winkler, Natuurlijke Geschiedenis vau
het Dierenrijk. Met een groot aantal in den tekst gedrukte k c ii.
rige, geheel nieuwe h o u t s n e 5-fi g u r e n.530 pag's, / 2,90. Geb, / 3.30
VIII en IX. W. Pütz, Grondbeginselen der Vergeli,ikendo
Aardrijkskunde. Onder medewerking van Dr. J. J, Kreenen naar den
5deu druk uit het Hoogd. bew. door J. Jurrius. 552 pag's./2,80. Geb./3,20.
X. Dr. T. Felisch, Wat er in de lucht gebeurt. Populaire be-
schouwingen over de drukking der Lucht, de Luchtvaarten de Meteorologie;
door A. Winkler Prins, ƒ 1,40. Geb. ƒ 1,80.
Ter perse.
XI. Dr. Page, Onze Aardschors in de verschillende tijd-
perken harer wording. Populaire schets der Geologie en Palaeontologie
voor lezers van alle standen. Naar het Englisch door A. Winkler Prins.
AFDEELING II. Geschiedenis, Reizen, Werken voor
Jonge Lieden, Romans en Verhalen, enz.,
Hierin zijn verschenen:
I en II. Levensstrijd en Levensvreugde. Uit het Eng. door Mevr.
Van Westrheene. 2de Uitgaaf. Geb. in prachtb. verguld op snee./3,60.
III—VI. A.W. Grube, Schetsen en Tafereelen uit het Le-
ven der Natuur en der Menschen in de Vijf Werelddeelen. Uit
het Iloo^d. door Dr. A. W. van Campen. — Azië en Australië. —
Amerika. — Afrika. — Europa. — allen met gegr. titel en plaat.
ƒ 1,40, geb. ƒ 1,80.
VII en VIII. A. W. Grube, Schetsen en Tafereelen uit de Ge-
schiedenis der Oudheid. Naar den 7den druk nit het Hoogd. door P. van
Os. 2de uitgaaf met 2 platen, ƒ 1,80. Geb. ƒ 2,25.
IXenX. A. W. Grube, Schetsen en Tafereelen uit de Ge-
schiedenis der Middeleeuwen. 2dc uitg. met 2pl. ƒ 1,S0. Geb. ƒ 2,25.
XI en XII. A. W. Grube, Schetsen en Tafereelen uit de Ge--
schied, van den Nieuwen Tijd. 2de uitg. met 2 pl.y 1,80. Geb./ 2,25.
XIII. Ottilie Wildermuth, In het Daglicht: Tafereelen uit het
werkelijk Leven. Met titdpl. ƒ 1,80. Geb. ƒ 2,20.