Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
ste jaar op 't kapitaal afbetaald, zoo de intrest in 't tweede
jaar slechts 48 gulden beliep?
118. A en B verruilden linnen en laken tegen elkander, zon-
der dat de een den ander eenig geld behoefde toe te geven.
A stelde de el linnen, die hem ISj/a stuiver kostte, in ruiling
op gulden. Hoe veel heeft B de el laken, die hem 2 ^^ rijks-
daalder kostte, boven evenredige ruiling gesteld, zoo A voor
80 el linnen slecht 7 ^^ el laken van B ontvangen heeft?
119. Een winkelier verkocht eene partij thee tegen gul-
den de anderhalf pond, en won zóó doende op 9 pond even
veel als het pond hem kostte. Uit hoe veel pond bestond de
partij, zoo er 250 gulden op gewonnen werd?
120. Twee personen hebben te zamen 150 gulden. Deelt
men 't verschil huuner guldens in hunne som, dan is 't
quotient Hoe veel gulden heeft ieder?
121. Onder 5 mannen en 4 vrouwen moet 6125 gulden zoo
verdeeld worden, dat 2 mannen en 3 vrouwen te zamen 3500
gulden bekomen. Hoe veel komt ieder van de mannen en vrou-
wen toe?
122. Een winkelier had rijst van 15 en van 22^2 cent het
pond, waaruit hij door menging 750 pond heeft verkregen van
3/2 stuiver het pond. Hoe veel pond van iedere soort heeft
hij tot de menging gebruikt?
123. Zes mannen en 5 vrouwen hebben 950 gulden zoodanig
te deelen, dat ieder van de mannen 15 kwartguldens be-
komt tegen iedere vrouw 2 rijksdaalders. Hoe veel gulden
komt ieder van de mannen en vrouwen toe?
124. Als 5 mannen en 6 jongens in 5 weken 337 '/^ gulden
verdienen, hoe veel gulden verdienen dan 9 mannen en 9 jon-
gens in 6 weken, indien 3 jongens met 2 mannen gelijk staan ?
125. Een wijnhandelaar heeft wijn van 125 en van 60 gul-
den het vat, waaruit hij door menging 325 kan wenscht te be-
komen van 15 stuivers de kan. Hoe veel moet hij van iedere
soort nemen, om zijn doel te bereiken?
126. Drie kooplieden, die wij A, B en C zullen noemen,