Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
197
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242
243,
A 125, B 187 en C
281% gulden.
1000 maal.
1500 bekomt men dan.
30 el.
3% el.
Uit 375 pond.
Iiy,.
625 el.
Voor 30 gulden.
1250 gulden.
Voor 300 gulden.
Hendrik is 8 , en zijn
grootvader 53 jaar.
1572.
't Kleinste kapitaal is
37 50, en'tgrootste 4500
gulden.
281% el.
180 minder.
175 gulden.
150 pond.
25 el.
A 1250, B 1500 en C
1875 gulden.
15 el.
5 dagen.
10 rollen.
A 375 , B 500 en C
625 gulden.
78^4 gulden.
, 75 rijksdaalders.
, 130*4 gulden.
. 75 gulden.
, 12% gulden.
, Tegen 3% gld. het pond.
117/
■ /3-
. De heer is 51, en zijn
bediende 36 jaar.
244. Ieder van de mannen 24,
en ieder van de jongens
15 stuivers.
245. 250 mud.
246. 3 stuivers.
247. 256 V; gulden.
248. 15 gulden.
249. 1080 op 'tminst.
250. a) Tegen 4 percent, en
ö) 50 rijksdaalders.
251. 'tPond thee in Octo-
ber 2 V^ , eu in Decem-
ber 2% gulden — 't pd.
tabak in October 75,
en in Dec. 70 cents.
252. 20 200 te zamen.
253. 't Bedoelde kleinste ge-
tal is 2160.
254. Tegen 4% percent in 't
jaar.
255. 340 meer.
256. 't Kapitaal van A was
15 000, dat van B 6250,
en dat van C 3750 gld.
257. De stukken zijn 37 V2 ,
50 en 62^2 el.
258. A in 99 , en B in 44
dagen.
259. 't KI eins te stuk kost
156y^,en 'tgrootste
225 gulden.
260. Tegen 4 perc. in 'tjaar.
261. A 120. B 200, C 250
en D 320 gulden.
262. 500 gulden.
263. Ieder van de mannen
3%, ieder van devrou-
w e n 2 ^2 , en ieder van
de kinderen 1 %
den.