Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
195-
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
103.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111,
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
2343% gulden.
A 1125, en B 750 gld.
1gulden.
Dan 287 gulden.
A 250 , B 625 en C
1250 gulden.
Uit 5 last.
Uit 100 mud.
1125.
1% el.
3.
A 25, B 18% en C 15
gulden.
Lodewijk heeft 30 , en
Karel 40 knikkers.
7 5 gulden.
Ieder van de mannen
75, en ieder van de
vrouw en 50 gulden.
1562 y2 bekomt men dan.
26% gulden.
Na 40 weken.
150 s:ulden.
18%^: 46% = 60: 150.
eya.
Dan 16yg gulden.
3378%.
A 250 en B 150 gld.
4320.
Jan 18%, WiUem 25
en Adolf 56% gulden,
37% gulden.
Ieder van de mannen
125, en ieder van de
vrouwen 150 gulden.
A 75 , B II2V2, C
187 % en D 281% gld.
1706% gulden.
150 vulden.
124. 50 el.
125. 't Kleinste is 1500, en
't grootste 2000 gulden.
126. a) 45 el, en h) 3 gld.
127. 20 rijksdaalders.
128. De inkoop van *t last was
187% gulden.
129. 1250 pond.
130. In 1% uur.
131. 2% palm.
132. 562 % gulden.
133. Uit 100 mud.
134. Ieder van de officieren
25, en ieder van de sol-
daten 15 gulden.
135. 1000 bekomt men dan.
136. Na (over) 60 weken.
137. 750 rijksdaalders, 1250
gld. en 1875 kwartgld.
138. Tegen 3% percent in't
jaar.
13 9. 7500 gulden.
140. 1875.
141. Aheeftingelegd 1500,
B 2500 en C 4500 gld.;
Aheeft gewonnen 150,
B 250 en C 450 gld.
142. 2% jaar.
143. 500 pond van de g 0 e d-
k oopste, en 250 pond
van de duurste soort.
144. Uit 8 last.
145. 5% bunder.
146. 1648.
147. lV2jaar.
148. 10.
149. 1500 gulden.
150. fl) 14% uur, en <$) 5 uur.
151. Uit 45 mud.
152.