Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
191-
verdeeld worden, dat 3 mannen 375 gulden meer bekomen
dan 4 vrouwen. Hoe veel gulden komt ieder van de mannen
en vrouwen toe ?
270. Acht mannen en 5 jongens hebben 15 dagen met el-
kander gewerkt en in dien tijd te zamen 206% gulden ver-
diend. Hoe veel gulden heeft ieder van de mannen en jougens
dagelijks verdiend, als denmannen van de verdiende som
93%^ gulden meer toekwam dan den jongens?
271. Iemand nam uit een volle geldbeurs, waarin alleen
guldens waren, eerst het vierde deelen 125, toen van
de rest het vijfde deel eu 250, waarna er nog juist zóóveel
waarde in de beurs bleef, als 2% maal het vierde deel van
5% X fish's gulden is. Hoe veel guldens waren er eerst in
de beurs?
272. Een schipper kocht eene lading aardappelen tegen 5%
gulden de SV^ mud, en betaalde er 60 rijksdaalders en
zóó veel guldens voor als hij mudden kocht. Tegen wel-
ken prijs per mud heeft hij ze verkocht, als zijne winst 150
gulden was?
273. Eene vrouw, die 12% gulden in haar beursje had,
kocht voor 't vierde deel van haar geld 5 pond suiker. In-
dien 1 V^ pond thee even veel kostte als 6 pond suiker, hoe
veel pond thee kon zij dan koopen voor 't overige geld?
274. Toen 5 el linnen en 7% el katoen te zamen 7% gld.
kostte, betaalde eene vrouw voor 20 el linnen en 15 el ka-
toen juist 9 rijksdaalders. Hoe veel gulden kostte 15 linnen
toen meer dan 12'/2 el katoen?
275. Een winkelier kocht eenige kazen tegen 25 cents het
pond, en betaalde die met 30 rij k s d a a 1 d e rs, 15 guldens
en zóóveel dubbeltjes als er ponden waren. Hoe zwaar
wogen die kazen te zamen ?
276. Van zekere meetkundige evenredigheid staan de eer-
ste en tweede term tot elkander als 3 tot 8, terwijl de som