Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
190-
ningen ia uegen maanden juist 75 rijksdaalders bedragen?
263. Onder 8 mannen, 12 vrouwen en 15 kinderen moet
82/2 gulden zoo verdeeld worden, dat 2 mannen even veel
bekomen als 3 vrouwen, terwijl 4 vrouwen 2% gulden
meer moeten hebben dan 5 kinderen. Hoe veel gulden komt
ieder van de genoemde personen toe?
264. Iemand heeft een tuin , die door Jan in 9, en door
Willem in 15 dagen omgespit kan worden, a) In hoe veel
dagen kunnen zij dit te zamen doen? ö) En zoo zij met
dien arbeid 12 gulden verdienen, hoe veelkomt dan ieder daar-
van toe?
265. Een landbouwer verkocht in October eenige mudden
rogge voor 156% gulden, en in November 12% mud meer
voor 281% gulden. Hoe veel mud heeft hij telkens verkocht,
als 5 mud in November even veel kostte als 6 mud in
October?
266. Eene hoop aarde kan door A en B in 12, en door
C en D in 20 dagen vervoerd worden, a) In hoe veel dagen
dagen kunnen zij dat werk te zamen doen? ö) En zoo zij met
dien gemeenschappelijken arbeid 20 gulden verdienen, hoe veel
gulden komt dan ieder daarvan toe, zoo B 1 V^ gulden meer
en C 1 Vg gulden minder moet hebben dan A?
267. Een landbouwer verkocht in November 22 V2 mud
tarwe voor 253 gulden en 12'% cent. Indien hij in de vol-
gende maand eene partij verkocht heeft, die uit Sy^ kub. el
bestond, kunt gij dan berekenen, hoe veel gulden hij daarvoor
ontvangen heeft, zoo 4 mud in N0 ve m b e r 7 % gulden meer
kostte dan 3 mud in December?
268. Vijf jongens verdienen in 6 dagen even veel als 4
mannen in 5 dagen. Hoe veel gulden verdienen nu 5 man-
nen en 3 jongens in 12 dagen , zoo 8 mannen en 12
jongens in 2% dag 45 gulden verdienen?
269. Onder 4 mannen en 5 vrouwen moet 4375 gulden zoo