Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
188-
250. Een rentenier gaf aan A, voor den tijd van 5 maan-
den, eenig geld ter leen, en ontving aan kapitaal en i n-
trest juist 3812% gulden terug. Indien 't kapitaal 2 % maand
langer uitgestaan hadde, dan zou de rentenier 31% gulden
meer terug hebben kunnen ontvangen, a) Tegen hoeveel per-
cent in 'tjaar stond dit kapitaal uit? è) En hoe veel rijksdaal-
ders rente kan 't bedoelde kapitaal, tegen 5 percent in 'tjaar,
in 8 maanden opbrengen?
251. Een winkelier kocht in October 250 pond thee en
625 pond tabak voor 1093 gulden en 75 cents, en in Decem-
ber 750 pond tabak en 400 pond thee voor 1625 gulden.
Indien 't pond thee in December 25 cents meer en 't pond
tabak toen 5 cents minder kostte dan in October, hoe veel
kostte dan 't pond van iedere waar in October en December?
252. Van eene opklimmende rekenkundige reeks is de
eerste term 12%, de reden 3% en 't getal termen 101.
Hoe veel zijn de termen dier reeks te zamen ?
253. Bereken't kleinste getal, dat door 15,24 of 36
gedeeld, niets—doch door 70 gedeeld, zestig in de dee-
ling overlaat.
254. A en B hebben ieder eenig geld op rente uitgezet, doch
A 2500 gulden meer dan B. A, die zijn geld tegen 3% per-
cent in 'tjaar had uitgezet, ontving na 7% maand aan kapi-
taal en intrest terug 10 234 gulden en 37 V^ cent, en B,
na verloop van 8 maanden, te zamen 7725 gulden. Tegen
hoe veel percent in 'tjaar heeft het kapitaal van B uitgestaan?
255. Van eene rekenkundige reeks, die uit 9 termen bestaat,
is de eerste term 14 en de laatste 150. Hoe veel is de
som van de laatste 5 termen meer dan die der eerste 5?
256. Een rentenier gaf aan A, voor den tijd van 8 maan-
den, het % gedeelte van zeker kapitaal op intrest, tegen 4
percent in 'tjaar; aan B, tegen 5 percent in 'tjaar, het % ge-
deelte van de rest voor den tijd van 9 maanden, en aan C