Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
187-
243. Een heer en zijn bediende verschillen juist 15 jaar in
ouderdom, en zoo zij nog 9 jaar leven, dan staan hunne ja-
ren tot elkander als 4 tot 3. Bereken hieruit ieders ouderdom.
244. Twaalf mannen en 8 jongens hebben in 5 dagen 103
gulden verdiend, en 10 mannen en 12 jongens in 6 dagen 24
gulden meer. Bereken hieruit, hoe veel stuivers ieder van de
mannen en jongens dagelijks verdiend hebben.
245. Een graanhandelaar verkocht 6% last rogge met eene
winst van 1% kwartgulden per mud, en eene partij boek-
weit met een verlies van 7% gulden op 'tlast. Indien hij
met dezen handel juist 5 rijksdaalders gewonnen heeft, kunt
gij dan berekenen, hoe veel mud boekweit hij verkocht heeft?
246. Toen de prijs van 12/3 el linnen en 25 el katoen
11% gulden was, betaalde eene vrouw voor 25 el linnen en
40 el katoen juist 8 rijksdaalders. Hoe veel stuivers
kostte de el linnen meer dan de el katoen?
247. Toen 4 mud rogge in prijs gelijk stond met 5 mud
boekweit, ontving een landbouwer voor 20 mud rogge en 25
mud boekweit te zamen 250 gulden. Hoe veel gulden zou hij
ontvangen hebben, indien hij 25 mud rogge en 20 mud boek-
weit verkocht hadde ?
248. Koopman van der Meer verkocht van een stuk katoen
op maandag 2 el en 5 palm meer dan 't zesde deel, en den
volgenden dag van de rest 2 el minder dan't vijfde deel,
waarvoor hij te zamen 5 gulden ontving. Indien''t % ge-
deelte van 't stuk 22% el meer "vvas dan 't vierde gedeelte,
kunt gij dan berekenen hoe veel gulden het overige katoen
waard was, zoo men de el daarvan op 1% kwartgulden
rekent?
249. Wanneer men zeker getal door 9, 15 of 24 deelt, dan
blijft er in de deeling niets over; doch deelt men dat getal
door 50, dan is de rest der deeling dertig. Welk getal
kan hier op 't minst bedoeld worden?