Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
185-
werd verkocht voor 1125 gulden, eu een ander stuk, dat 100
el langer was, tegen evenredigen prijs voor 562% gul-
den. Hoe breed was dit stuk?
230. A, B en C handelden te zamen, en wonnen met dien
handel 277 /2 gulden. Hoe veel gulden heeft ieder in den han-
del gelegd, zoo A aan kapitaal en winst 1325, B 1590
en C 1987 % gulden terug ontvangen heeft?
231. Hoe veel el voering, van 6% palm breedte, moet
men hebben voor eene lap laken, die 7el lang en 1J/^ el
breed is?
232. Door 't verwijden en verdiepen eener vaart heeft ie-
mand zoo veel aarde bekomen, dat 8 arbeiders, die dagelijks
12% uur werken, 7% dag werk hebben, om die weg te krui-
jen. Hoe lang moeten 10 zulke arbeiders, die dagelijks 15 uur
werkzaam zijn, over de bedoelde aarde kruijen?
233. Iemand wil de 4 wanden zijner voorkamer, die 6 %
el lang, 5 el wijd en 2 J/^ hoog is, laten behangen met
papier, dat 6V^ palm breed is. Hoe veel rollen behang-
papier, van 8 el lengte ieder, zijn daartoe noodig, als er in deze
kamer 2 ramen zijn, die elk 1% el hoog en één el breed
zijn, benevens eene deur, die 3 % vierkante el ruimte beslaat?
234. Eene som gelds werd onder A, B en C zód verdeeld,
dat A het vie rde en B het derd e gedeelte ontving. Hoeveel
gulden heeft ieder ontvangen, als 't aandeel van C 250 gulden
meer was dan dat van A?
235. Iemand koopt een stuk laken tegen 1 % rijksdaalder
de 7palm. Indien hij dit laken met eene winst van 25
percent wenscht te verkoopen, hoe veel gulden moet hij dan
voor gedeelte van 2% x 7% el ontvangen?
236. Een rentenier heeft op intrest uitstaan 2500 gulden
tegen 5 percent in 'tjaar, 2250 gulden a 4 percent in 'tjaar,
en nog eene andere som tegen 3% percent in 'tjaar. Indien
deze kapitalen in 9 maanden te zamen zoo veel gulden rente
13*