Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
184-
zij nog 7 jaar leven, dan zullen hunne jaren tot elkander staan
als 1 tot 4. Hoe oud is ieder thans?
223. Wanneer men zeker merkwaardig jaartal uit de geschie-
denis van ons vaderland met 2 % vermenigvuldigt, dan bekomt
men 3013 meer dan'tderde en vierde deel van dat getal
te zamen zijn. Welk is 't bedoelde jaartal?
224. Twee kapitalen, die 750 gulden verschillen, brengen
te zamen jaarlijks 367 % gulden intrest op. Hoe groot is ieder
kapitaal, als 't kleinste tegen 5, en 'tgrootste tegen 4
percent in 't jaar op rente uitstaat ?
225. Twaalf arbeiders, die dagelijks 12% uur arbeiden, kun-
nen in 8 weken eene vaart graven van 375 el lengte. Hoe
lang zal eene vaart van gelijke wijdte en diepte zijn, die
15 zulke arbeiders, dagelijks 10 uren werkende, in 6 weken
kunnen graven?
226. Een gang, die 15 el lang en 2 el wijd is, is met
steenen bevloerd, die 4 palm lang en 2% palm breed zijn.
Indien men deze steenen verwisselt met marmer steenen, die
volkomen vierkant zijn, hoe veel steenen komen er dan m in-
de r in dien gang te liggen, zoo de omtrek van eiken nieu-
wen steen juist 2 el is?
227. Twee schippers kochten van een landbouwer te zamen
400 mud aardappelen voor 1000 gulden. De een verkocht ze
tegen 3 gulden de mud, met eene winst van 30 rijksdaalders.
Hoeveel gulden heeft de andere schipper gewonnen, zoo die
zijne aardappelen verkocht heeft tegen 3% gulden de mud?
228. Een winkelier koopt 1000 pond tabak, tegen 12 stui-
vers het pond, onder voorwaarde, dat hij van elke 10 pond één
pond zal toe ontvangen. Indien hij deze partij tabak ver-
koopt tegen % gulden het pond, boe veel chocolade, van 1%^
gulden het pond, kan hij dan koopen voor 't geld, dat op de
partij tabak gewonnen wordt?
229. Een stuk land, dat 200 el lang en 75 el breed was,