Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
183-
den en 62^/2 cent waard. Hoe lang was 't stuk, als 2^3 el
15% gulden kostte?
215. Een grutter heeft een bak, die 22% mud erwten kan
bevatten. Hoe lang is die bak inwendig, als bij 8 palm wijd
en 75 duim diep is?
216. Eene partij chocolade, ingekocht tegen 15% gulden de
12 y2 pond, werd met eene winst van 20 percent verkocht. Uit
hoe veel pond bestond de partij, als 't bedrag van den in- en
verkoop 1031% gulden was?
217. Van zekere breuk staan teller en noemer tot elkander
als 6% tot 7%, terwijl 't zesde deel des noemers 2%^
meer is dan 't achtste deel des tellers. Indien men den tel-
ler met 15 vermindert, welk getal moet men dan bij den
n 0 em e r voegen , om eene breuk te bekomen, die aan y^
gelijk is?
218. Iemand kocht eene weide, die de gedaante van een
regthoek had, voor 3125 gulden. Hoe lang was die weide,
als zij 3% X 10% el breed was, en men weet, dat 7%
roedein 't vierkant 609 gulden en 37% cent meer kostte
dan 7 V2 vierkante roede?
219. Ais een koopman een stuk linnen verkoopt voor 22%
gulden, dan verliest hij 16% percent. Voor hoe veel gul-
den moet hij 't stuk verkoopen, om 11 % percent te winnen?
220. A en B handelden te zamen en wonnen 350 gulden.
A legde in den handel 1500 gulden voor 6 maanden en B
zekere som voor 8 maanden. Hoe veel gulden heeft B in den
handel gelegd, zoo hij van de winst 50 gulden meer ontvan-
gen heeft dan A?
221. Als een winkelier 375 pond suiker verkoopt tegen 1 y2
gulden de 2% pond, dan verliest hij zóó veel als 75 pond
hem gekost heeft. Voor hoe veel gulden moet hij de suiker ver-
koopen, om 6% percent te winnen?
222. Hendrik is 45 jaar jonger dan zijn grootvader, en zoo
TEENSTRA, DENKOEF. 13