Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
182-
bekomt men 843%. Welk quotient bekomt men, wanneer
men't bedoelde getal door Gy^ deelt?
208. Van 2 getallen, die tot elkander staan als 6% tot 12' 2,
is de som 800 meer dan 't verschil. Welk quotient be-
komt men, wanneer men 't p r 0 d u c t der bedoelde getallen door
hun kleinste gemeene veelvoud deelt?
209. Een wijnhandelaar heeft wijn van 12, en van 16 stui-
vers de kan. Indien hij door menging uit deze soorten wijn
wenscht te bekomen van 75 cents de kan, hoe veel moet hij
dan van iedere soort tot de menging gebruiken, zoo hij van
de eene soort 150 kan meer wil nemen dan van de andere?
210. Van eene weide, die de gedaante van een regthoek
heeft, is de lengte 25 el meer dan 't vijfvoud der breedte,
terwijl de omtrek 950 el is. Indien deze weide verkocht
wordt tegen 46 gulden en 87 cent de 2 V2 roede in 't vier-
kant, hoe veel rijksdaalders kan de eigenaar er dan voor
ontvangen ?
211. Onder 3 personen, die wij A, B en C zullen noemen,
moet 593% gulden zoo verdeeld worden, dat A een' rijksdaal-
der bekomt tegen B 3% gulden, terwijl C 3% gulden moet
hebben tegen B een rijksdaalder. Hoe veel gulden komt ieder
van de genoemde som toe?
212. Van zeker kapitaal is 3% maal het 12de deel juist
16% X 18% gulden. Indien men van dit kapitaal 1% maal
het vierde deel uitgeeft, hoe vaak kan men van de rest
dan nog eene waarde van 2% kwartguldens uitgeven?
213. Toen een schooljongen zeker getal door 3% gedeeld
had, vermenigvuldigde hij't quot ien t met 2 en bekwam
toen tot pr 0 d u c t den grootsten gemeenen deeler van
450, 1200 en 3000. Welk 'product bekomt men, wanneer men
't bedoelde getal met 6% vermenigvuldigt?
214. Toen een koopman vaneen stuk laken het achtste
deel en 3% el verkocht had, was de rest nog juist 140 gul-