Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
181-
200. Vail 2 getallen, die tot elkander staan als 2 % tot 12,
is 't a 0 h t s t e deel van 'tgrootste 50 meer dan 't v ij f d e
deel van 't kleinste. Hoe vaak is 'tkleinste gemeene
veelvoud der bedoelde getallen in hun product bevat?
201. Iemand verkocht een stuk laken tegen 46% gulden
de 7^2 el, woordoor zijne winst juist 9 gulden en 37^2 cent
bedroeg. Indien hij bedoeld stuk laken tegen 34% gulden de
6% el verkocht hadde, dan zou zijn verlies 18% gnlden
geweest zijn. Hoe lang was 'tstuk?
202. Een bleekveld, dat de gedaante van een regthoek
beeft, is 375 el in omtrek, terwijl de lengte 37 % nieer
is dan 't drievoud der breedte. Hoeveel vierkante el is
dit bleekveeld kleiner dan een tuin, die even lang als
breed is, en wiens omtrek 125 el meer bedraagt?
203. Welk getal moet men bij den noemer van de breuk
15%
25
optellen, om eene breuk te bekomen, die tot de genoemde
staat als 5 tot 12?
204. Een graanhandelaar kocht eene partij boekweit tegen
5% gulden de mud. Het derde deel er van verkocht hij te-
gen 180, het V i er de deel tegen 187% en de rest tegen 195
gulden het last, waardoor zijne winst op de partij juist 78 gul-
den en 12% cent bedroeg. Uit hoe veel last bestond de partij?
205. Eene partij winkelwaren werd verkocht met een ver-
lies van I2V2 percent, waardoor't bedrag van den in- en
verkoop 931 V^ gulden was. Hoe veel gulden zou de verkoop
geweest zijn, indien de winst 15 percent geweest ware?
20G. Van zekere breuk staan teller en noemer tot elkander
als 3% tot 25, terwijl de helft des noemers 5 meer is
dan 't d rie voud des tellers. Indien men 22 % bij den t el-
ler voegt, welk getal moet men dan van den noemer aftrek-
ken, om eene breuk te bekomen, die aan ^/g gelijk is?
207, Als men zeker getal met 5% vermenigvuldigt, dan