Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
179-
gulden de 2 y.^ el, hoe veel gulden moet hij daarvoor dan be-
talen ?
185. Een rentenier, die voorden tijd van 9 maanden, te-
gen 4% percent in 'tjaar, zeker kapitaal op intrest uitzette,
ontving aan kapitaal en rente 12 921 gulden en 87% cent
terug. Tegen hoe veel percent in 'tjaar moet het bedoelde ka-
pitaal op rente uitgezet worden, om in 7% maand 390 gulden
en 62% intrest te kunnen opbrengen?
186. Eene som van 4625 gulden moet onder 4 mannen en
5 vrouwen zdó verdeeld worden, dat 2 vrouwen 125 gulden
meer bekomen dan 3 mannen. Hoe veel gulden komt ieder
van de mannen en vrouwen toe?
187. Van 3 getallen, die tot elkander staan als 3%, 6 V^
en 12 %, is 't v ersch i 1 van 'tgrootste en kleinste 500
meer dan 'tandere getal. Welk quotient bekomt men,
wanneer men 'tkleinste gemeene veelvoud der be-
doelde getallen in hun gedurig product deelt?
188. Toen 6 pond koffij in prijs gelijkstond met 2% pond
thee, ontving een winkelier voor 5 pond koffij en 2% ons thee
te zamen 7 gulden. Bereken nu eens, hoe veel gulden 5
pond thee meer kostte dan 10 pond koffij.
189. Als een graanhandelaar 6% last haver verkoopt tegen
46% gulden de 12^2 iiiud, dan verliest hij 50 gulden. Voor
hoe veel gulden moet hij 't last verkoopen, om 5 percent te
winnen?
190. Drie burgers, die wij A, B en C zullen noemen, koch-
ten te zamen eene vette koe voor 162'/^ gulden. Welk ge-
deelte kwam ieder van de koe toe, als B 12% gulden meer
dan A, en C 12% gulden minder dan A en B te zamen
betaald heeft?
191. Van eene rol linnen werd het vierde gedeelte en 12%
el verkocht voor 6 rijksdaalders en 15 kwnrtguldens. Hoelang
was die rol, als de prijs van 7 % el 5 gld. en 62'% cent was?