Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
178-
kwam tegen A en Bte zamen 2. a) Hoe veel gulden kwam
ieder van de winst toe? i) En hoe veel gulden heeft C meer
tot den handel bijgedragen dan B, zoo de winst juist 8 percent
was?
178. Jan heeft iy^ maal zoo veel kwartguldens in de
spaarbank als Hendrik guldens, terwijl deze er 4 maal zoo
veel guldens in heeft als Willem rijksdaalders. Hoe veel
van de genoemde geldstukken heeft ieder in de spaarbank, als
zij er te zamen eene waarde van 135 gulden in hebben?
179. Van eene theekist, die de gedaante van een kubus
heeft, is elk vlak 1'/j el in omtrek. Hoe veel vierkante palm
is die kubus in oppervlakte? ó) En hoeveel dobbelsteenen heeft
men noodig om ééne zijde van die theekist te bedekken, zoo
elke zijde van een' dobbelsteen juist 5 duim omtrek heeft?
180. Een schooljongen deelde zeker getal door sy,, en be-
kwam tot quotient den grootsten gemeenen deeler van
67 '/a. en 180. Welk product zou hij verkregen hebben,
indien hij 't deeltal met Sy^ vermenigvuldigd had ?
181. In een logement is eene zaal, die 43 el en 7'/2 palm
in omtrek is. Hoe groot is die zaal, zoo hare lengte en breedte
tot elkander staan als 4 tot 3 ?
182. Iemand kocht eene weide, die 300 el in omtrek
was, tegen 93% gulden de 7^2 vierkante roede. Hoe veel
gulden moest hij er voor betalen, als de lengte der weide 25
el meer was dan 't viervoud der breedte?
183. Vijftien maunen en 12 jongens hebben eenige dagen
met elkander gewerkt en in dien tijd te zamen 600 gulden ver-
diend. Hoe veel gulden heeft ieder van de mannen en jongens
verdiend, als 3 mannen 2 J/j gulden meer verdiend hebben
dan 7 jongens ?
184. Een koopman heeft een stuk laken, waarvan 't vierde
deel en 10 el even lang is als 'tderde deel en 5 el. In-
dien iemand van dit stuk laken het % gedeelte koopt tegen 15®%